Lista szkół

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu

Kontakt

Adama Mickiewicza 1
Łowicz 99-400

O naszej szkole

Jesteśmy szkołą, która: * respektuje uniwersalne wartości * przygotowuje ucznia do dalszej nauki na poziomie górnej granicy jego możliwości * uczy uczenia się, * kształtuje osobowości zdolne do krytycznego myślenia * rozwija samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności * tworzy kulturę pozytywnych wzorców * kształci poczucie tożsamości z grupą i identyfikacji ze szkołą w oparciu o tradycje szkoły związane z Patronem * k