Dla mediów

W tym miejscu znajdziecie aktualne informacje prasowe dotyczące naszych działań oraz logotyp Programu TalentowiSKO. Stworzyliśmy także bazę pytań i odpowiedzi, która dostarcza wiedzy na temat Programu.

Macie dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu mailowego: TalentowiSKO@bankbps.pl

Logotyp Programu TalentowiSKO do pobrania:

Pytania i odpowiedzi

Ogólne

 1. 1. Czym jest TalentowiSKO?
 2. 2. Kto jest organizatorem Programu TalentowiSKO?
 3. 3. Czy udział w Programie TalentowiSKO jest bezpłatny?
 4. 4. Kiedy rozpoczął się Program TalentowiSKO i ile będzie trwał?
 5. 5. Do kogo adresowany jest Program TalentowiSKO?
 6. 6. Jakie są założenia Programu?
 7. 7. W jaki sposób Program jest realizowany?
 8. 8. Dlaczego Bank Spółdzielczy realizuje taki Program?

Dla nauczycieli

 1. 1. Jak mogę zgłosić swoją szkołę do Programu?
 2. 2. Czy mogę zgłosić szkołę do uczestnictwa w Programie w trakcie trwania roku szkolnego?
 3. 3. Na jakie wsparcie mogą liczyć szkoły uczestniczące w Programie?
 4. 4. Jak otrzymać login i hasło do zakładki dla nauczycieli na stronie www.TalentowiSKO.pl?
 5. 5. Gdzie można znaleźć informacje na temat konkursów dla uczniów?
 6. 6. Na ile lekcji przewidziane są scenariusze zajęć dla poszczególnych grup wiekowych?
 7. 7. Czy Program jest zgodny z podstawą programową uchwaloną przez MEN?
 8. 8. Czy szkoła przed decyzją o przystąpieniu do Programu może otrzymać jeden pokazowy scenariusz lekcji?
 9. 9. Jakie korzyści daje szkole uczestnictwo w Programie?

Dla uczniów

 1. 1. Jak mogę wziąć udział w Programie TalentowiSKO?
 2. 2. Jak mogę wziąć udział w konkursach realizowanych w ramach Programu TalentowiSKO?

Ogólne

1. Czym jest TalentowiSKO?

TalentowiSKO to program Banków Spółdzielczych, rozwijający działanie Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży. Uczy myśleć pozytywnie o pieniądzu. Promuje dobre nawyki w oszczędzaniu i zaradność życiową.


2. Kto jest organizatorem Programu TalentowiSKO?

Organizatorem Programu TalentowiSKO są Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS.


3. Czy udział w Programie TalentowiSKO jest bezpłatny?

Tak. Udział szkół i uczniów w Programie jest bezpłatny.


4. Kiedy rozpoczął się Program TalentowiSKO i ile będzie trwał?

Programu TalentowiSKO rozpoczął się we wrześniu 2013r. W założeniu jest inicjatywą kilkuletnią.


5. Do kogo adresowany jest Program TalentowiSKO?

Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce.


6. Jakie są założenia Programu?

Wszystkie informacje na temat Programu – opis jego założeń, idei i narzędzi - znaleźć można w zakładce O Programie


7. W jaki sposób Program jest realizowany?

Program jest realizowany w oparciu o współpracę szkół i Banków Spółdzielczych. Szkoły po zgłoszeniu chęci udziału w Programie otrzymują od Banków Spółdzielczych wszystkie informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia Programu. W przypadku, gdy szkoła do tej pory nie współpracowała z Bankiem Spółdzielczym w ramach SKO, a chce wziąć udział w Programie TalentowiSKO, powinna zgłosić się do najbliższego Banku Spółdzielczego z Grupy BPS. Natomiast szkoły, które prowadziły już SKO, mogą zapytać o możliwość dołączenia do Programu pracownika Banku Spółdzielczego, z którym do tej pory współpracowały. W ramach Programu realizowane są lekcje w szkołach i bankach oraz konkursy dla uczniów.


8. Dlaczego Bank Spółdzielczy realizuje taki Program?

Właściwa edukacja finansowa jest podstawą rozwoju każdego człowieka. Obecny zakres nauczania w szkołach podstawowych nie uwzględnia zajęć z przedsiębiorczości, a program dotyczący tej tematyki w szkołach ponadpodstawowych nie dostarcza uczniom praktycznej wiedzy. Stąd, wśród Banków Spółdzielczych zrodziła się idea realizacji programu edukacyjnego TalentowiSKO. Jest on doskonałym sposobem na uzupełnienie tych braków i wypracowanie wśród uczniów umiejętności systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.

Dla nauczycieli

1. Jak mogę zgłosić swoją szkołę do Programu?

Do uczestnictwa w Programie szkoły będą zapraszane przez przedstawicieli Banków Spółdzielczych z Grupy BPS ze swojego regionu. Dyrektorzy szkół mogą również samodzielnie skontaktować się z najbliższym Bankiem Spółdzielczym z Grupy BPS i zadeklarować chęć przystąpienia do Programu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce Jak włączyć się do Programu?


2. Czy mogę zgłosić szkołę do uczestnictwa w Programie w trakcie trwania roku szkolnego?

Tak. Zalecamy jednak, by ze względu na planowane w ramach Programu konkursy dla uczniów, decyzję o uczestnictwie podjąć jak najwcześniej.


3. Na jakie wsparcie mogą liczyć szkoły uczestniczące w Programie?

Każda szkoła uczestnicząca w Programie otrzymuje darmowe, gotowe scenariusze lekcji wraz z kartami pracy, dostosowane do różnych grup wiekowych. Uzyskuje także dostęp do zaszyfrowanej zakładki w ramach strony www.TalentowiSKO.pl. W dedykowanej zakładce znajdują się wszystkie materiały dotyczące Programu (m.in. scenariusze zajęć, karty pracy uczniów, folder informacyjny, materiały graficzne, opisy i regulaminy konkursów). Szkoła może także zgłosić się do udziału w konkursach organizowanych w ramach Programu TalentowiSKO, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne.


4. Jak otrzymać login i hasło do zakładki dla nauczycieli na stronie www.TalentowiSKO.pl?

Aby otrzymać login i hasło do zakładki dla nauczycieli, szkoła powinna zwrócić się w tej kwestii do najbliższego Banku Spółdzielczego z Grupy BPS.


5. Gdzie można znaleźć informacje na temat konkursów dla uczniów?

Wszystkie informacje na temat konkursów (szczegółowe opisy, regulaminy, nagrody) dostępne są na stronie www.TalentowiSKO.pl w zakładce dedykowanej nauczycielom (dostęp po zalogowaniu).


6. Na ile lekcji przewidziane są scenariusze zajęć dla poszczególnych grup wiekowych?

Scenariusze przewidują realizację cyklu lekcji dla czterech grup wiekowych uczniów. Lekcje będą realizowane w szkołach oraz w placówkach Banków Spółdzielczych z Grupy BPS.


7. Czy Program jest zgodny z podstawą programową uchwaloną przez MEN?

Tak. Program TalentowiSKO jest zgodny z podstawą programową uchwaloną przez MEN.


8. Czy szkoła przed decyzją o przystąpieniu do Programu może otrzymać jeden pokazowy scenariusz lekcji?

Tak, o przykładowy scenariusz należy poprosić za pośrednictwem maila – TalentowiSKO@bankbps.pl


9. Jakie korzyści daje szkole uczestnictwo w Programie?

Dzięki uczestnictwu w Programie, szkoła:

 • Wzmacnia swój wizerunek. Dzieci, rodzice, kuratoria widzą, że szkoła dokłada wszelkich starań, by jak najlepiej wykształcić swoich uczniów i pomóc im w rozwoju osobistym.
 • Ma możliwość ponadprogramowego edukowania swoich uczniów w zakresie finansów, przedsiębiorczości i rozwoju talentów (nie tylko w zakresie proponowanym przez MEN).
 • Ma dostęp do znakomicie przygotowanych, eksperckich scenariuszy zajęć, które rozwijają kreatywność uczniów i uczą pozytywnie o pieniądzu, przedsiębiorczości i oszczędzaniu.
 • Ma możliwość przekazania swoim uczniom konkretnych umiejętności, które mogą przyczynić się, do ich sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • Oferuje lepsze przygotowanie uczniów do testów w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i egzaminu maturalnego.
 • Ma dostęp do nowoczesnej platformy internetowej www.TalentowiSKO.pl, która ma służyć rozwijaniu wiedzy uczniów. Dla szkół została opracowana specjalna, zaszyfrowana sekcja, z której mogą korzystać nauczyciele i dyrektorzy szkół. Znajdziecie tam wszystkie materiały niezbędne do realizacji Programu. Dostęp do tej sekcji możliwy jest tylko po wpisaniu loginu i indywidualnego hasła, które otrzymuje użytkownik. W ramach strony www stworzony został również dział BlogowiSKO, który daje szkołom możliwość zakładania blogów, poprzez które szkoły mogą promować swoje działania realizowane w Programie TalentowiSKO.
 • Ma możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród pieniężnych w konkursach realizowanych w ramach Programu.

Dla uczniów

1. Jak mogę wziąć udział w Programie TalentowiSKO?

Program TalentowiSKO realizowany jest w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Jeśli chcesz wziąć udział w Programie, zapytaj swojego dyrektora, wychowawcę bądź nauczyciela o to, czy Twoja szkoła przystąpiła do Programu.


2. Jak mogę wziąć udział w konkursach realizowanych w ramach Programu TalentowiSKO?

W konkursach mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ze szkół objętych Programem TalentowiSKO. Podczas lekcji realizowanych w ramach Programu Twój nauczyciel na pewno poinformuje Cię o możliwościach udziału w konkursach.

Zapraszamy do zadawania pytań na temat Programu TalentowiSKO, wysyłając wiadomość na adres mailowy: TalentowiSKO@bankbps.pl