Regulamin Programu TalentowiSKO
oraz Bloga funkcjonującego w ramach strony www.talentowiSKO.pl

Rozdział 1. Postanowienia ogólne


§ 1


§ 2


Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:


Rozdział 2. Zgłoszenie do Programu TalentowiSKO


§ 3Rozdział 3. Blog dostępny w ramach Serwisu Internetowego www.talentowisko.pl


§ 4


§ 5


§ 6


§ 7


§ 8Rozdział 4. Konkursy organizowane w ramach Programu TalentowiSKO


§ 9Rozdział 5. Scenariusze lekcji i materiały promocyjne


§ 10Rozdział 6. Ochrona Danych Osobowych


§ 11


Rozdział 7. Postanowienia końcowe


§ 12