Regulamin Programu TalentowiSKO
oraz Bloga funkcjonującego w ramach strony www.talentowiSKO.pl

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
Rozdział 2. Zgłoszenie do Programu TalentowiSKO
Rozdział 3. Blog dostępny w ramach Serwisu Internetowego www.talentowisko.pl
Rozdział 4. Konkursy organizowane w ramach Programu TalentowiSKO
Rozdział 5. Scenariusze lekcji i materiały promocyjne
Rozdział 6. Postanowienia końcowe

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

§ 2

Rozdział 2. Zgłoszenie do Programu TalentowiSKO

§ 3

Rozdział 3. Blog dostępny w ramach

Serwisu Internetowego www.talentowisko.pl

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Rozdział 4. Konkursy organizowane w ramach Programu TalentowiSKO

§ 9

Rozdział 5. Scenariusze lekcji i materiały promocyjne

§ 10

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 11