Lista szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bożem

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bożem

Kontakt

Boże 1
Stromiec 26-804

O naszej szkole

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Bożem to instytucja oświatowo-edukacyjna zajmująca się kształceniem i edukacją. Placówka koncentruje się również wokół rozwijania umiejętności i zainteresowań swoich uczniów. Dzięki uczestnictwu w zajęciach organizowanych w instytucji można zdobyć wiedzę oraz nowe sprawności, co sprawi, że uczący się będą lepiej przygotowani do wyzwań, jakie staną przed nimi podczas kolejnych etapów edukacji.

BlogowiSKO szkoły