Powrót do BlogowiSKO Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Wąsewie
WYWIAD  Z  OPIEKUNEM  SKO

WYWIAD Z OPIEKUNEM SKO

Warszawa 13.01.2015

Karolina przeprowadziła wywiad z naszym opiekunem SKO.

Wywiad z opiekunem Szkolnej Kasy Oszczędności

 

-ile lat jest Pan opiekunem Szkolnej Kasy Oszczędności w naszej szkole?

- Już trzy lata zajmuję się prowadzeniem SKO w Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsewie. W swojej pracy skupiam się na kształtowaniu w uczniach nawyku systematycznego oszczędzania, umiejętności gospodarowania pieniędzmi oraz poszerzaniu ich wiedzy bankowej.

- czy jest to trudna praca?

- Bycie opiekunem SKO wymaga  dobrej organizacji  pracy i dużej wyobraźni, a także pomysłowości. Jako opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności muszę być systematyczny w mojej pracy – mam tu na myśli regularne prowadzenie bloga „TALENTOWISKO” i częste wizyty w Banku Spółdzielczym, gdzie wpłacam zebrane od uczniów pieniądze. Do tego opiekun SKO musi być dobry z matematyki, ponieważ nie wolno jest mu się pomylić przy liczeniu pieniędzy wpłacanych i wypłacanych przez uczniów.

-czy jest Pan zadowolony z pełnienia tej funkcji?

- Tak, i to bardzo. Lubię pracę z dziećmi, daje mi ona wiele radości. Ponad to mogę odkrywać talenty młodych ludzi, podziwiać ich pomysłowość i zaangażowanie w konkursy, które organizuję.

- czy uczniowie chętnie biorą udział w organizowanych przez Pana konkursach?

- tak. Uczniowie naszej szkoły to zdolne dzieciaki, które mają ogromny potencjał i chcą go wykorzystywać. Każdy konkurs ogłaszany przeze mnie spotyka się z dużym zainteresowaniem.                               A prace, które uczniowie tworzą są zawsze na wysokim poziomie.

- jaki rodzaj konkursów najczęściej Pan organizuje i dla jakiej grupy wiekowej są one przeznaczone?

- Organizuję różne konkursy- są to quizy, krzyżówki, konkursy literackie i plastyczne. Staram się, by odpowiadały one zainteresowaniom i możliwościom dzieci z różnych grup wiekowych. Niektóre konkursy organizuję wspólnie dla wszystkich uczniów klas I – VI, inne dzielę na dwie kategorie – dla uczniów klas I – III i klas IV – VI.

-czy uczniowie naszej szkoły chętnie wpłacają pieniądze na książeczkę SKO?

- no cóż……. są uczniowie, którzy dokonują regularnych wpłat na książeczkę SKO i ci zdobywają co miesiąc tytuł „Mistrza oszczędzania”. Są również uczniowie, którzy dokonują mniej systematycznych wpłat, ale za to chętnie biorą udział w innych formach działalności SKO- np. pomagają opiekunowi SKO wykonywać gazetki ścienne, organizują kiermasze i wystawki materiałów promujących oszczędzanie.

-dziękuję za rozmowę. 

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Mikołajki

11.12.2015
Do nas przybył Mikołaj, a wkrótce my będziemy Mikołajem.
Więcej Mikołajki