TalentowiSKO – talenty dodajemy, mnożymy, potęgujemy

Warszawa 22.06.2020

W tym miejscu znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące naszego Programu. Dowiecie się kto zainicjował i prowadzi Program oraz poznacie naszych Patronów. Szkoły chcące dołączyć do Programu mogą uczynić to przez kontakt z najbliższym bankiem spółdzielczym lub drogą mailową na adres talentowisko@bankbps.pl.

Zgłoszenia prac w Konkursach w ramach Programu TalentowiSKO do 22 września

  • Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”,

  • Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Inkubator szkolnych biznesów”.

Bank BPS, w związku z wystąpieniem siły wyższej w postaci stanu epidemii i zamknięciem szkół publicznych i niepublicznych, zdecydował o przesunięciu terminów rozstrzygnięcia Konkursów w ramach Programu TalentowiSKO (edycja 2019/2020). Zmiana dotyczy:

Termin na przesłanie przez szkoły „Raportu z udziału w Konkursie” został wydłużony do 22 września br., natomiast poszczególne Banki Spółdzielcze mają czas do 1 października br. na przekazanie dokumentów do Centrali Banku BPS.

Mimo obecnej sytuacji zachęcamy szkoły do zgłoszenia swoich prac do Konkursów. Wiemy, ile trudu włożyli w nie uczniowie, ile zaangażowania wykazali nauczyciele i rodzice, a także osoby wspierające program TalentowiSKO w Bankach Spółdzielczych. Nie chcemy, żeby epidemia przekreśliła szanse uczestników na zdobycie atrakcyjnych nagród. Dlatego zgłaszane prace powinny odzwierciedlać stan realizacji na 13 marca br. W ten sposób zachowamy równe szanse udziału – mówi Agnieszka Chrobot z Zespołu Komunikacji Banku BPS.

Szczegółowe informacje o nowych terminach znajdują się na stronie www.talentowisko.pl (wymagane jest zalogowanie się do konta szkoły) w zakładce "O programie".

Jednocześnie Bank BPS poinformował, że nową edycję Konkursów, na rok szkolny 2020/2021, planuje rozpocząć zgodnie z harmonogramem, tj. 1 października br.

O programie

Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Objęci są nim uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce.

Program TalentowiSKO jest realizowany w szkołach, w oparciu o scenariusze lekcji o finansach i oszczędzaniu, pobudzające uczniów do kreatywnego myślenia i rozwijające ich talenty. Scenariusze wykorzystują aktywizujące metody pracy oraz ciekawe propozycje tematyczne – adekwatne do poziomu uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uczniowie biorący udział w Programie TalentowiSKO będą mogli uczestniczyć również w ogólnopolskich konkursach z zakresu oszczędzania, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody. Analogicznie do scenariuszy zajęć, dostosowane są one do wiedzy i umiejętności uczniów.

Ważnym narzędziem Programu TalentowiSKO jest nasza strona - www.TalentowiSKO.pl – podzielona na 5 głównych sekcji. W zakładce WiadomościSKO znaleźć można najnowsze informacje o Programie. OsobistościSKO opisują osoby, które dokonały przełomowych odkryć, osiągnięć i mogą być  inspiracją dla uczniów. Sekcje OpowieściSKO i SłownikowiSKO poświęcone są finansom i w przystępny dla uczniów sposób porusza tę tematykę. Natomiast w dziale BlogowiSKO szkoły mogą pisać o swoim zaangażowaniu w Program oraz zamieszczać zdjęcia. Wszystkie informacje w poszczególnych kategoriach dostosowane są do grup wiekowych uczniów.