Kontakt

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Biuro Prasowe
TalentowiSKO@bankbps.pl
022 53 95 231