Lista wiadomości
Zysk

Zysk

WiadomościSKO Warszawa 02.09.2015

w rachunkowości jest to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji.

W rachunkowości jest to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji. Oznacza on nadwyżkę przychodów nad kosztami. Przeciwieństwem zysku jest strata, która występuje wówczas, gdy koszty przewyższają przychody.

Pozostałe wpisy z tej kategorii