Lista wiadomości
Młodzi pionierzy świata finansów i przedsiębiorczości

Młodzi pionierzy świata finansów i przedsiębiorczości

WiadomościSKO Warszawa 06.07.2022

O preferencjach uczniów i ich zaangażowanie w zadania konkursowe z Małgorzatą Paciuch, jedną z opiekunek SKO w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie rozmawia Ewelina Jasińska z Zespołu Komunikacji Banku BPS. Szkoła zajęła I miejsce w etapie krajowym tegorocznej edycji konkursu “Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”. Szkole patronuje Małopolski Bank Spółdzielczy.


Przede wszystkim chcemy Pani i Pani szkole pogratulować I miejsca. Państwa szkoła okazała się najlepsza ze wszystkich, które przystąpiły do tegorocznej edycji  konkursu “Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”! Proszę powiedzieć, jakie było największe wyzwanie podczas realizacji tegorocznych zadań konkursowych?

Wymieniłabym tu dwie trudności. Pierwszą z nich było przeprowadzenie początkowych akcji w warunkach reżimu sanitarnego, spowodowanego pandemią covid-19. Wyzwaniem było dotarcie do dzieci w warunkach zdalnego nauczania. Myślę, że sytuacja wyglądałaby inaczej, gdybyśmy mogli zachęcić je podczas zajęć prowadzonych w klasie. Łatwiej jest dotrzeć do ucznia, gdy mamy go przed sobą i utrzymujemy kontakt wzrokowy, niż gdy dzieli nas ekran komputera.

Drugą trudnością było zachęcenie rodziców i całej społeczności szkolnej do zaangażowania i aktywności w mediach społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram. Do Programu TalentowiSKO przystąpiliśmy w 2016 r., gdy zadania miały inną formę. Aktywność w mediach społecznościowych była dla niektórych z nas nowością. Jesteśmy społecznością wiejską. Wprawdzie jest dużo młodych rodziców, ale są również ci starsi. Nie wszystkim poruszanie się w Internecie przychodzi z łatwością. Pozyskiwanie pierwszych reakcji, lajków, komentarzy pod naszymi postami było ciężkie. Jednak z czasem, po kilku próbach rodzice nauczyli się to robić, bo weszło im to w nawyk. Zaczęli robić to systematycznie, bez zachęcania i przypominania.


Czy pomimo tych trudności zachęciliby Państwo inne szkoły do udziału w konkursach Programu TalentowiSKO?

Nasz sukces mówi sam za siebie. Zajęcie pierwszego miejsca jest dla nas wielkim sukcesem i czujemy się wyróżnieni. Trudno o drugi taki konkurs edukacyjny w naszej okolicy, bo jest to Program, który daje dużo korzyści nie tylko uczniom ale też rodzicom, nauczycielom i szkole.

Jeśli chodzi o dzieci, to one uczą się gospodarowania pieniędzmi, racjonalnego ich wydawania, poznają finanse i bankowość od innej strony. Dzięki różnorodności zadań konkursowych uczniowie mają możliwość rozwijania różnych talentów np. plastycznych. Dzięki pracy zespołowej integrują się i wspólnie rozwijają swoją kreatywność oraz myślenie twórcze. To nie był nasz debiut w konkursach TalentowiSKO. Już kilka lat bierzemy w nich udział, dlatego dzieci musiały się wykazać nowymi, nietuzinkowymi pomysłami.

My, nauczyciele oraz rodzice dzięki temu Programowi również uczymy się ekonomii, bo na co dzień nie poszerzamy swojej wiedzy w tej dziedzinie. Zazwyczaj korzystamy tylko z bankowości internetowej, dlatego udział w konkursach i doradzanie dzieciom nas również rozwija. W czasie wykonywania zadań mamy możliwość współpracy z młodszym pokoleniem np. przy tegorocznych wywiadach rodzice mogli współpracować z dziećmi. Poznajemy inne, młodsze spojrzenie na świat finansów.

Poza tym my jako szkoła, poprzez uczestnictwo w tego rodzaju programie, mamy szansę zdobyć prestiż. Dyrektorzy między sobą chwalą się osiągnięciami i sukcesami swoich szkół.

Nie bez znaczenia są też środki finansowe, które można pozyskać. Ja jako pedagog sama miałam możliwość zobaczyć, jak wygrana wspomogła naszą szkołę. Ze środków z wygranej w konkursie zakupiliśmy pomoce dydaktyczne oraz mogliśmy zmodernizować pokój pedagoga.
 

Z Pani wypowiedzi wnioskuję, że uczniowie interesują się tematem finansów, czy tak rzeczywiście jest?

Dzisiejsze dzieci są takie, że siłą się je do niczego nie zmusi. Samo to, że chętnie biorą udział w tym, co my im proponujemy z działu ekonomii, finansów czy przedsiębiorczości, wskazuje na to, że te tematy bardzo ich interesują. Niejednokrotnie sami wykazują inicjatywę. Proponują dodatkowe tematy na lekcji, bądź zadają pytania z tej dziedziny. Dzielą się z nami, nauczycielami, młodzieńczą energią, innym spojrzeniem na finanse, czy świat biznesu.

Uczniowie opowiadają nam, że to oni edukują swoich najbliższych, rodziców i dziadków. Pokazują w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, nowinki ze świata finansów i bankowości.

Poza tym w ramach konkursu TalentowiSKO zawsze chętnie biorą udział w lekcjach, czy zadaniach konkursowych. Wniosek z tego jest jeden: uczniowie interesują się tematami związanymi z pieniędzmi.


Pani Małgorzato, co daje szkole udział w Programie edukacyjnym TalentowiSKO?

Jak już wspomniałam wcześniej, dzięki uczestnictwie w Programie edukacyjnym TalentowiSKO, szkoła ma szansę na zdobycie prestiżu. W przypadku wygranej może też zdobyć środki finansowe, które często są przeznaczane na zakup pomocy dydaktycznych, czy organizację wycieczek edukacyjnych.

Nasza szkoła dzięki udziale w Programie TalentowiSKO stała się pionierem w temacie przedsiębiorczości w naszym regionie. Nasi uczniowie przez te wszystkie lata, w których uczestniczyliśmy w Programie, nabyli więcej wiedzy i umiejętności z zakresu oszczędzania i finansów, niż uczniowie z innych szkół z naszej okolicy, które nie biorą udziału w Programie. Wiemy to, bo rozmawiamy z ich nauczycielami, którzy niejednokrotnie byli zaskoczeni zakresem i poziomem wiedzy naszych podopiecznych.


Bardzo nas to cieszy. Pani Małgorzato, w tej edycji nasz konkurs nieco się zmienił, zadania konkursowe zostały unowocześnione poprzez wykorzystywanie nagrań audio oraz wprowadzenie nowych form graficznych, a część dotyczyła ekologii. Czy dla uczniów takie formy i poszerzenie tematów są atrakcyjne?

Uczniowie zawsze chętnie biorą udział w czymś, co jest inne. W niedalekiej przeszłości to my, nauczyciele nagrywaliśmy montaże słowno-muzyczne, a teraz przy realizacji zadań konkursowych, to oni mieli możliwość coś takiego stworzyć. Nagrywali wywiady, czy to z panią dyrektor czy z panem dyrektorem poradni, ze swoimi rodzicami. Mieli okazję wykazać się swoim zaangażowaniem i znajomością czegoś, co nam, dorosłym, nie jest jeszcze dobrze znane. Głównie mam tu na myśli starsze pokolenie, które może mieć problemy z nadążaniem za nowinkami technologicznymi.

Myślę, że młodzieży spodobało się to, że swoje prace mogli publikować na Facebooku czy Instagramie. Ten konkurs nie opierał się na wykonaniu zadań przy pomocy kartki i flamastrów, lecz wykorzystywał ich ulubione portale społecznościowe.

My jako opiekunowie Programu również jesteśmy zadowoleni z tych zmian, ponieważ ułatwiło to pracę. Przy raportowaniu naszej aktywności w poprzednich edycjach wypełnialiśmy kroniki papierowe. Było to bardzo czasochłonne i pracochłonne. Dodatkowo wszyscy musieliśmy uważać na to, aby się nie pobrudziły. Raportowanie za pomocą formularza elektronicznego jest znacznie prostsze.


Pani Małgorzato, bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Jeszcze raz gratulujemy sukcesu! Mamy nadzieję, że Państwa historia zainspiruje inne szkoły do udziału w konkursach Programu TalentowiSKO.

Dziękuję w imieniu swoim, koleżanek z pracy i dzieci.

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii