Lista wiadomości
Znamy najlepszych w kraju

Znamy najlepszych w kraju

WiadomościSKO Warszawa 12.11.2020

Komisja krajowa rozstrzygnęła VII edycji konkursów organizowanych przez Grupę BPS w ramach programu edukacyjnego TalentowiSKO. Zwycięzcy zostali wyłonieni w dwóch konkursach: „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym" dla szkół podstawowych oraz „Inkubator szkolnych biznesów” dla szkół ponadpodstawowych.

Konkursy były skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Pierwszy polegał na promocji umiejętności oszczędzania wśród uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Drugi, przeznaczony dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, wymagał przedstawienia pomysłu na biznes oraz adekwatnego do niego biznesplanu. Celem konkursów było popularyzowanie pozytywnych postaw związanych z przedsiębiorczością, zarabianiem pieniędzy i racjonalnym gospodarowaniem nimi, a także wzmacnianie umiejętności pracy zespołowej, podziału zadań i szacunku dla drugiego człowieka. Dodatkowo konkursy propagują członkostwo w SKO Banków Spółdzielczych, rozpowszechniają wiedzę o działalności Banków Spółdzielczych i Banku Zrzeszającego, a zwłaszcza spółdzielni, jako formy działalności gospodarczej, sprawdzającej się w ekonomii.

- Banki Spółdzielcze z Grupy BPS od lat wspierają rozwój wiedzy o finansach i gospodarce wśród dzieci i młodzieży, a także uczestniczą w życiu lokalnych społeczności. Szczególny nacisk kładziemy na działania w małych miejscowościach, gdzie dostęp do zasobów naukowych i zajęć pozalekcyjnych może być ograniczony. Niewątpliwie, tegoroczna edycja konkursów była wyjątkowa. Pandemia sprawiła, że dzieci musiały uczyć się w trybie zdalnym, co stanowiło wyzwanie nie tylko dla nich, ale także dla nauczycieli. Dlatego bardzo się cieszymy, że mimo to, frekwencja w konkursach była wysoka, a poziom nadesłanych prac pozytywnie nas zaskoczył. Widać, że trudne warunki pracy nie ograniczyły kreatywności uczestników – mówi Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS SA.

Na etapie krajowym zwyciężyli: 

Szkoły podstawowe:

1. miejsce
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mielnie z liczbą punktów 94 pod patronatem Banku Spółdzielczego w Olsztynku

2. miejsce
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II-Papieża w Orłowie Drewnianym z liczbą punktów 92,7 pod patronatem Banku Spółdzielczego w Izbicy

3. miejsce
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie z liczbą punktów 89,1 pod patronatem Małopolskiego Banku Spółdzielczego


Szkoły ponadpodstawowe:

1. miejsce
Monika Włodarczyk, Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu z liczbą punktów 79 pod patronatem Banku Spółdzielczego w Miliczu (Pomysł na biznes: Działalność fotograficzna)

2.miejsce
Adam Siedlecki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu z liczbą punktów 77 pod patronatem Banku Spółdzielczego w Jasieńcu (Pomysł na biznes: Przedsiębiorstwo świadczące usługi cyfrowe np. dla rolnictwa)

3. miejsce
Karolina Hutniczak, Liceum Ogólnokształcące nr I im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej z liczbą punktów 74 pod patronatem Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej (Pomysł na biznes: Ekologiczna pasieka. Produkcja kosmetyków z produktów pszczelich).

Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:

Szkoły podstawowe:
1. miejsce 5500 zł / opiekun SKO 1700 zł
2. miejsce 4500 zł / opiekun SKO 1500 zł
3. miejsce 3500 zł / opiekun SKO 1200 zł

Szkoły ponadpodstwowe:
1. miejsce 2600 zł
2. miejsce 2100 zł
3. miejsce 1600 zł

Do zmagań konkursowych przystąpiło 91 szkół podstawowych oraz 28 uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Komisje przyznały nagrody o łącznej wartości 120 800 zł.

Zapraszamy na Facebook Programu do obejrzenia krótkiego filmiku, który poza prezentacją wyników podsumowuje działania w szkołach oraz pokazuje pracę jury.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Pozostałe wpisy z tej kategorii