Lista wiadomości
Skąd się wzięły Szkolne Kasy Oszczędności?

Skąd się wzięły Szkolne Kasy Oszczędności?

WiadomościSKO OpowieściSKO Warszawa 20.11.2013

Szkolne Kasy Oszczędności to nie wymysł ostatnich dwudziestu, czy trzydziestu lat. Pojawiły się znacznie wcześniej, bo już w okresie międzywojennym. Ich idea sięga jednak nawet 1773 roku.

W tymże 1773 roku Komisja Edukacji Narodowej, działająca w Rzeczpospolitej zleciła szkołom, aby uczyły młodzież, nawet tę dopiero zaczynającą naukę, jak należy obchodzić się z pieniądzem.  Pomysł Szkolnych Kas Oszczędnościowych był już jednak w tym czasie realizowany i to z powodzeniem na zachodzie. 

Kiedy powstały pierwsze SKO w Polsce?

Szkolne Kasy Oszczędności rozpoczęły swoją działalność w okresie międzywojennym, dokładniej w 1925 roku. Stanisław Grabski, ówczesny Minister Edukacji Narodowej wydał wtedy rozporządzenie o konieczności uczenia dzieci i młodzieży umiejętności oszczędzania za pomocą SKO.

Prawdziwy rozkwit idea osiągnęła jednak po II wojnie światowej. Niemal co drugi uczeń w Polsce oszczędzał w latach 50’ i 60’ ramach SKO. Idea przetrwała do dnia dzisiejszego, czego dowodem jest program, w którym uczestniczymy – TalentowiSKO.

Pozostałe wpisy z tej kategorii