Lista wiadomości
Przepis na wygraną w konkursach Programu TalentowiSKO? Trzymaj się kryteriów i podbij serca Komisji Konkursowej

Przepis na wygraną w konkursach Programu TalentowiSKO? Trzymaj się kryteriów i podbij serca Komisji Konkursowej

WiadomościSKO Warszawa 07.03.2023

Podpowiedzi jak wygrać konkursy Programu TalentowiSKO poszukaliśmy u samego źródła. Wywiadu udzielili nam Anna Bulka, Anita Strzebońska i Tadeusz Krasuski z Fundacji Rozwój Spółdzielczości Uczniowskiej, którzy zasiadali w składzie Komisji w poprzednich edycjach konkursów Programu TalentowiSKO.

Od jak dawna Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej jest patronem Programu TalentowiSKO?

Anna Bulka: Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej jest związana z Programem TalentowiSKO od jego  początku. Zaczęło się od współpracy z bankami przy organizacji innych konkursów edukacyjnych.

Co skłoniło Państwa do objęcia patronatu nad Programem?

AB: Uważamy, że edukacja ekonomiczna jest jednym z bardzo ważnych elementów przygotowania młodego człowieka do funkcjonowania w dorosłym życiu. Poznanie wartości pieniądza i nauczenie się gospodarowania swoim budżetem jest niezwykle ważną umiejętnością. Konkursy dają impuls do kompleksowego zdobywania kompetencji w temacie oszczędzania i do nauki przedsiębiorczości. Dzieciom w każdym wieku opiekunowie mogą zaproponować odpowiedni i ciekawy temat. Wartością dodaną konkursów jest również to, że na stronie internetowej Programu są dostępne m.in. scenariusze zajęć, karty pracy dla uczniów, czy materiały graficzne. Dla młodszych dzieci bardzo ważne jest to, że systematycznie mogą się chwalić swoimi dokonaniami poprzez prowadzenie swoistego pamiętnika w Internecie – tę funkcję pełni BlogowiSKO. To okazja do poznania działalności innych szkół.

W ramach Programu organizowane są dwa konkursy „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” i „Inkubator szkolnych biznesów”, czy uczestniczycie Państwo w pracach Komisji Konkursowych każdej edycji?

AB: Corocznie uczestniczymy w pracach Komisji Konkursowych. Jest to bardzo inspirujące przeżycie. Widać entuzjazm i starania uczestników konkursów Programu TalentowiSKO. Wspaniałe pomysły i zaangażowanie wyzwala w nas chęć do działania. Jeśli sprawia to frajdę dzieciakom, to jak najbardziej należy wspierać i kontynuować tak udany Program.

Jak wyglądają obrady Komisji Konkursowej?

Tadeusz Krasuski: Staramy się obradować sprawnie, merytorycznie i demokratycznie. W prowadzeniu obrad i zgłaszaniu przez członków Komisji propozycji ocen punktowych staramy się maksymalnie realizować ustalenia kart ocen i regulaminów obowiązujących Komisje. Każdy z członków Komisji może zgłaszać swoje oceny, uwagi i propozycje punktowe do poszczególnych zadań w ocenianej pracy. W przypadku większej rozbieżności ocen ustalamy średnią ocenę wynikającą z liczby proponowanych punktów lub zarządzamy głosowanie. Na życzenie członków Komisji swoją propozycję punktacji w przypadku rozbieżności przedstawia Przewodniczący Komisji, co traktuje się jako głos rozstrzygający.

Anita Strzebońska: To ja dopowiem, jak to wygląda od technicznej strony. W konkursach bierze udział wielu uczniów z różnych szkół. Z tego względu ocenianie prac jest bardzo pracochłonne i długie. Istotną pomocą dla nas jest to, że prace konkursowe są już przygotowane pod obrady Komisji przez pracowników banku. Są podzielone na szkoły podstawowe i średnie. Usprawnia i skraca nam to obrady. Punktacja jest opracowana i bardzo dobrze przygotowana. My zapoznajemy się z pracami. Jeżeli jest taka potrzeba, omawiamy je i każdy z oceniających decyduje ile punktów przyznaje danej pracy. Dzięki możliwości wymiany zdań na temat przedstawianych prac są one oceniane obiektywnie, a obrady Komisji Konkursowej są ciekawsze.

AB: Członkowie Komisji mają bardzo trudne zadanie. Od strony technicznej bardzo wspierają nas pracownicy oraz analitycy z banku. Dzięki ich fachowym opiniom łatwiej jest dokonać oceny w konkursie „Inkubator szkolnych biznesów”, gdzie mamy do czynienia z pracami wymagającymi specjalistycznej wiedzy. Obrady bywają burzliwe, chociaż każdy stara się wydać obiektywną ocenę. Nie sposób, by każdemu członkowi Komisji podobało się to samo. Część punktów przyznaje się w oparciu o twarde kryteria i tu jest łatwiej (np. liczba wpisów na blogu, czy  zrealizowanych zadań). Część punktów przydziela się prosto z serca np. za estetykę, czy pomysłowość. Tu każdy może mieć inne zdanie i wtedy Komisja prowadzi długie merytoryczne rozważania opierając się na zapisach regulaminów i w duchu spółdzielczym dochodzimy do konsensusu w sprawach spornych.

Czy wybór laureatów jest prosty?

AB: Najtrudniej jest wyłonić zwycięzców, gdyż w każdej pracy jest coś ciekawego i godnego zauważenia. Nie jest to proste ani łatwe, gdy nie można wszystkim przyznać nagrody, a należy kogoś wyróżnić. To chyba najtrudniejsza chwila w pracach Komisji.

TK: Dokładnie, wybór nie jest prosty. Zwłaszcza, gdy wpłynęło kilka prac wyróżniających się jakością na tle pozostałych. W takiej sytuacji staramy się promować prace, które są związane ze spółdzielczością bankową oraz prace skierowane do potrzeb lokalnego środowiska. To jest jeden z elementów odpowiedzialnego biznesu.

AS: Dodam, że przy wyborze laureatów pomaga nam jasny i czytelny regulamin konkursu Programu TalentowiSKO, według którego kryteriów oceniamy prace uczniów.

Na co zwracacie Państwo uwagę przy ocenianiu prac konkursowych?

AS: Tak jak wspomniałam jednym z podstawowych kryteriów oceny jest regulamin i tego trzyma się Komisja. W przypadku konkursu „Inkubator szkolnych biznesów”, kierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych, zwracam uwagę na pomysł – czy jest innowacyjny i nowatorski oraz na ile jest możliwy do zrealizowania w obecnej sytuacji gospodarczej naszego kraju.

TK: Przy ocenianiu szkół ponadpodstawowych dla mnie ważne jest, czy projekt ma związek z bankowością spółdzielczą, jaka jest realność jego wykonania, czy budżet projektu jest rzetelnie wyliczony i jakie będą środki pokrycia kosztów. Istotne jest również, czy projekt jest związany z potrzebami lokalnego środowiska.

AB: Ja zwracam uwagę głównie na nowe spojrzenie, samodzielne pomysły oraz współpracę i zaangażowanie uczestników konkursu. Czasami, szczególnie przy pracach szkół podstawowych uczestniczących w konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym",  bardzo widać, że do przygotowania prac zmobilizowani są wszyscy – koledzy, nauczyciele, rodzice, dziadkowie, a nawet osoby z dalszego otoczenia szkoły. Widać, że energia wielu osób została  wykorzystana. To cieszy i jest godne pochwały. Do mnie bardziej przemawiają takie spontaniczne działania. Nawet jeśli coś się nie uda, to i tak jest wspaniale.

Czy zdarzyły się wyjątkowe prace, które szczególnie zapadły Państwu w pamięć?

TK: W jakimś sensie i w zakresie tak. Za takie uważam prace, w których dostrzega się nowe potrzeby społeczne, „wychylanie się w przyszłość” autorów i przewidywanie nadejścia takich potrzeb. To dołączanie do projektów nowych nurtów społecznych, jak zmiany przyzwyczajeń żywieniowych, bankowość internetowa, podejmowanie nowatorskiej produkcji lub nowatorskiej organizacji pracy. Cenię wyjątkowość skojarzoną z dobrze skalkulowanym ryzykiem prowadzenia projektu, który ma nie tylko szokować.

AB: A ja doceniam to, że w każdej edycji jest coś wyjątkowego, inne spojrzenie na dany temat, inny pomysł. W ubiegłym roku zwróciło moją uwagę szersze podejście do tematu oszczędzania, nie tylko w domu czy w szkole, ale również w pracy rodziców. Szczególnie zapadła mi w pamięć propozycja firmy produkującej buty dla niewidomych.

AS: Mmnie również zapadł w pamięci pomysł na buty dla niewidomych i słabowidzących, które ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Młodzi ludzie mają bardzo ciekawe i odważne pomysły. Czasami są całkowicie realne do wykorzystania.

Za co cenią Państwo konkursy Programu TalentowiSKO?

TK: Przede wszystkim za ideę konkursu.. Cenię wartości wychowawcze promowane przez TalentowiSKO, czyli postawy przedsiębiorcze, obywatelskie oraz rozwijanie zaradności i umiejętności gospodarowania pieniędzmi. Doceniam Program za zainteresowanie młodzieży spółdzielczością, zwłaszcza bankową, by jako ludzie dorośli stali się klientami Banków Spółdzielczych i sympatykami tej spółdzielczości. Zasady konkursu nadążają za zmianami i  zainteresowaniem młodzieży, jak wprowadzenie ostatnio elektronicznej formy raportowania w konkursach, czy aktywność SKO w Internecie i mediach społecznościowych.

AB: Osobiście lubię ten Program za to, że jest bardzo energetyczny, inspiruje do działania i daje radość nie tylko uczestnikom, ale i osobom, takim jak my, którzy mają okazję zobaczyć pomysłowe prace młodego pokolenia.

AS: A ja dodam jeszcze zaletę Programu TalentowiSKO z punktu widzenia osoby pracującej na tzw. backstage'u. Lubię atmosferę podczas zebrań Komisji Konkursowej. Możemy się wtedy wszyscy spotkać i poszerzyć swoje horyzonty. Te obrady wiele mnie uczą, a to co z nich wyniosę, czasem staram się wykorzystać w działalności  naszej Fundacji.

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii