Lista wiadomości
Program TalentowiSKO pozwala dotrzeć do młodych ludzi

Program TalentowiSKO pozwala dotrzeć do młodych ludzi

WiadomościSKO Warszawa 05.12.2022

O korzyściach płynących z zaangażowania banku w Program TalentowiSKO opowiada Jacek Jańczuk, Prezes Banku Spółdzielczego w Czyżewie.

Co skłoniło Bank Spółdzielczy w Czyżewie do wzięcia udziału w Programie TalentowiSKO?

Ze szkołami podstawowymi współpracujemy od wielu lat w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Początkowo nasze szkoły uczestniczyły w konkursie pod nazwą „Dziś oszczędzam w SKO - jutro w Banku Spółdzielczym”, który przez wiele lat był prowadzony przez Zrzeszenie BPS.
Następnie w 2013 roku pojawił się Program TalentowiSKO, który w mojej ocenie został bardzo dobrze przyjęty przez Banki Spółdzielcze. Program w znacznym stopniu uatrakcyjnił współpracę ze szkołami. W przeciwieństwie do wcześniej prowadzonego konkursu  TalentowiSKO nie polega   tylko na systematycznym oszczędzaniu, ale zawiera też aspekt edukacji finansowej. Scenariusze zajęć lekcyjnych stanowią dodatkowe materiały edukacyjne - wiem, że nauczyciele chętnie z nich korzystają. Dla nas, pracowników banku, również są przydatne, kiedy gościmy u siebie dzieci ze szkół podstawowych z naszego regionu.

Czy udział w Programie wymaga od Państwa dużego nakładu pracy?

Sukces w dużej mierze zależy od zaangażowania opiekunów po stronie szkoły. To oni potrafią zmobilizować dzieci, zaangażować i zainteresować tematem. Lwia część pracy jest po stronie placówek oświatowych. My jako bank nie odczuwamy większego obciążenia w związku z udziałem w Programie. Lekcje, które odbywają się w banku, są dla nas przyjemnością, chętnie dzielimy się naszą wiedzą o bankowości i finansach z dziećmi.

A czy zmiany wprowadzone w konkursach Programu w poprzednim roku w jakimś stopniu wpłynęły na Państwa pracę?

Zmiany w Programie polegały na zdigitalizowaniu całego procesu zgłaszania się do konkursów i składania sprawozdań. To usprawnienie głównie dla szkół, zdecydowanie zmniejszyła się papierologia. Zmiany, które zaszły, z pewnością unowocześniły i usprawniły cały proces.

Ile szkół uczestniczy w Programie TalentowiSKO pod Państwa patronatem?

W tym roku zgłosiliśmy do konkursu dwie szkoły, za które mocno trzymam kciuki! Jestem szczególnie dumny, że jedna ze szkół z naszego regionu, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej, zdobyła nagrodę na szczeblu krajowym w poprzedniej edycji konkursu.
Działamy lokalnie na terenie typowo wiejskim, gdzie część szkół jest zamykana z powodu zbyt małej liczby uczniów. W zeszłym roku na niższą frekwencję w Programie miała też wpływ pandemia oraz nauczanie w trybie zdalnym.
Mam nadzieję, że w najbliższych latach uda nam się przekonać więcej szkół do wzięcia udział w Programie TalentowiSKO. Cały czas nad tym pracujemy.

Jak szkoły zareagowały na nowe zadania konkursowe? Czy któreś szczególnie się podobały?

Uczestnicy entuzjastycznie zareagowali na propozycje konkursowe tj. nagrywanie filmów, plików dźwiękowych, dokumentowanie swojej pracy w formie cyfrowej.
Za jeden z ciekawszych elementów konkursów Programu TalentowiSKO uważam zadanie, które polegało na nagraniu wywiadu z dorosłą osobą na temat oszczędzania i inwestowania. To otwiera dzieci i młodych ludzi na kontakty interpersonalne. Pozwala pozbyć się barier i obaw przed nawiązywaniem kontaktów czy wystąpieniami publicznymi.

Jakie korzyści odnosi bank z udziału w Programie TalentowiSKO?

Bank ma szansę i możliwość dotarcia do młodego pokolenia – swoich przyszłych klientów. Nasz bank każdego roku przekazuje uczniom klas pierwszych podczas ślubowania książeczki SKO z ufundowaną przez bank pierwszą wpłatą. To dobry moment na to, żeby rozpocząć kontakt z młodymi ludźmi i ich rodzicami.
Staramy się brać udział w uroczystościach szkolnych. Jesteśmy tam, gdzie jest poruszana tematyka finansów, gdzie są organizowane konkursy związane z oszczędzaniem. Kilkukrotnie braliśmy udział  w zakończeniach roku w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej. Byliśmy tam, aby pogratulować uczniom i nauczycielom udziału w Programie oraz przekazać nagrody i upominki. To bardzo wdzięczne zadanie, które pokazuje bank w dobrym świetle.
Chcemy być blisko młodych ludzi i nam się to udaje. Wejście w życie finansowe młodego człowieka jest bardzo ważne z punktu widzenia banku lokalnego. Cały sektor bankowości spółdzielczej powinien zabiegać o młodego klienta, a Program TalentowiSKO jest jedną z możliwych ścieżek.

Jaka jest największa korzyść dla młodych osób, które uczestniczą w Programie TalentowiSKO?

Moim zdaniem najważniejszy jest  wymiar edukacyjny Programu. Uczniowie poznają podstawy zarządzania i życia finansowego. Programy nauczania w szkołach podstawowych nie obejmują tego obszaru wiedzy. TalentowiSKO to taki suplement wiedzy dla młodych ludzi.
Posiadanie zdrowych nawyków finansowych procentuje w dorosłym życiu. Warto znać podstawowe zasady, jak np. nie wydajemy więcej, niż zarabiamy. Dzięki Programowi dzieci i młodzież mają dostęp do takiej edukacji finansowej.
W Programie TalentowiSKO są też elementy przedsiębiorczości, co dzisiaj jest niezwykle ważne. Bardzo dobrze, że dzieci od najmłodszych lat mają okazję się z tymi zagadnieniami zapoznać, a nawet spróbować swoich sił opisując w konkursie własny pomysł na biznes.

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii