Lista wiadomości
Prezentujemy wasze najlepsze prace konkursowe!

Prezentujemy wasze najlepsze prace konkursowe!

WiadomościSKO TalentowiSKO Warszawa 27.06.2014

Rywalizacja, odbywająca się w ramach konkursu „Inkubator szkolnych biznesów” była naprawdę zacięta. Cieszymy się, że tak aktywnie uczestniczyliście w naszym wspólnym projekcie, przy okazji dowiadując się wiele na temat oszczędzania, czy też rozwijania talentów, na przykład związanych z prowadzeniem własnego biznesu. Przedstawiamy wam przebieg konkursu oraz szczegóły, dotyczące jego wyników na etapie krajowym.

Jak wyłoniliśmy zwycięzców?

Komisje, wybierające najlepsze prace regionalne spotykały się pod koniec maja. O tym, która szkoła przeszła do etapu krajowego decydowali: przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Laureatów pomagali także wybrać przedstawiciele banków spółdzielczych z Grupy BPS oraz oddziałów regionalnych Banku BPS.

Skład komisji oceniającej wasze zmagania na etapie krajowym był bardzo zbliżony do tego z etapu regionalnego. Komisję wspierał dodatkowo przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rozpoczęła ona obrady na początku czerwca. Wybór najlepszych był bardzo trudny.

Która szkoła wygrała i dlaczego?

I miejsca nie przyznano.

II miejsce zdobyły Dominika Keler, Magdalena Stelmaszczyk, Karolina Zduńczyk i Sylwia Piekarska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim z liczbą punktów 98, które projekt realizowany pod patronatem Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.

Przedstawiłyście interesujący pomysł na  własny biznes – pijalnię czekolady. W waszej okolicy nie ma podobnego miejsca. Uznałyście, że warto zapełnić tą lukę. Przesłałyście nam ponadto bardzo ciekawą i dobrze przygotowaną prezentację swojego pomysłu, co w znaczącym stopniu przesądziło o wyróżnieniu. W biznesie niezwykle istotne jest bowiem odpowiednie przedstawienie swojego pomysłu, „sprzedanie” go odbiorcom.

III miejsce komisja przyznała Karolowi Dyrek i Adamowi Kagan z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej, którzy zdobyli  69 punktów. Projekt był realizowany pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Przesłaliście nam bardzo solidnie przygotowany biznes plan firmy „Piłka & Rakieta” – centrum tenisa i squasha z profesjonalnymi torami i sauną.

Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy!

Pozostałe wpisy z tej kategorii