Lista wiadomości
Najsłynniejsza liczba świata

Najsłynniejsza liczba świata

Liczba Pi (∏) jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych stałych matematycznych.

W szkole uczymy się, że wynosząca w przybliżeniu 3,14 liczba jest stosunkiem obwodu okręgu do jego średnicy. Jednak Pi króluje nie tylko w geometrii, ale też wielu innych dziedzinach np. analizie matematycznej, teorii liczb czy rachunku prawdopodobieństwa. Ponadto jako liczba teoretycznie niemająca końca fascynuje nie tylko naukowców.
Liczba ∏ jest niewymierna, co oznacza, że nie można jej przedstawić jako iloraz dwóch liczb całkowitych. Jest też liczbą przestępną, a więc nie istnieje wielomian o współczynnikach całkowitych, którego byłaby pierwiastkiem. Jej nazwa pochodzi od greckiego słowa „perimetron”, co oznacza obwód. Liczba znana jest również jako stała Archimedesa lub ludolfina – na cześć Ludolpha van Ceulena, który obliczył przybliżone wartości liczby z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. Znany wszystkim symbol ∏ został wprowadzony przez walijskiego matematyka Willia

Pozostałe wpisy z tej kategorii