Lista wiadomości
Skąd się bierze dziura budżetowa?

Skąd się bierze dziura budżetowa?

Chcąc zachować kontrolę nad swoimi finansami, staramy się planować wydatki.

Podobnie do nas, ale na dużo większą skalę robią rządy poszczególnych państw. Jak? Przygotowują plan finansowy, uwzględniający planowane dochody i wydatki na następny rok. Często w tym kontekście mówi się o tzw. dziurze budżetowej. Co to takiego? To nic innego jak deficyt (czyli niedobór) finansów publicznych. Ma miejsce wtedy, gdy wydatki państwa przewyższają jego dochody w danym okresie rozliczeniowym.

Deficyt może być pokryty przychodami ze sprzedaży majątku państwa, czyli z prywatyzacji, poprzez podniesienie podatków, a także ograniczenie wydatków. Innym sposobem radzenia sobie z deficytem jest inflacja, czyli wzrost cen. W innym razie państwo musi zaciągnąć kredyt, aby sfinansować deficyt. To z kolei powoduje powstawanie długu publicznego, który kiedyś trzeba będzie spłacić. Istnienie deficytu może wspierać popyt.

Pozostałe wpisy z tej kategorii