Lista wiadomości
Czym jest AIDA?

Czym jest AIDA?

WiadomościSKO Warszawa 14.07.2021

Model AIDA - obrazuje sposób oddziaływania reklamy na konsumentów, przedstawia i wyjaśnia psychologiczne podstawy jej działania.

Skrót pochodzi od:

Attention - przyciągnąć uwagę,
Interest - zainteresować produktem,
Desire - wywołać pragnienie zakupu,
Action - pobudzić działanie do zakupu.

W przypadku projektowania reklamy należy uwzględnić poszczególne etapy modelu. Reklama powinna więc przyciągać uwagę potencjalnego klienta, który powinien zauważyć ją pośród innych. Następnie powinien zainteresować się produktem i skupić uwagę na jego głównych aspektach (funkcji, korzyściach płynących z zakupu itp.). Ostatnie elementy to wywołanie u klienta chęci posiadania produktu i spowodowanie, że nastąpi reakcja na reklamę, czyli zakup.

Jeżeli wybrany został temat reklamowy, slogan i podstawowe treści, które będą przekazywane odbiorcy, kolejnym krokiem jest wybór sposobu ich prezentacji. To, w jaki sposób zostaną przedstawione wybrane treści, uzależnione jest od medium reklamowego. Przyjmuje się, że dobra reklama powinna spełniać cztery wymagania, ustalone zgodnie z formułą AIDA. Formuła ta została określona już w 1925 roku przez E.K Stronga i stanowi do dzisiaj podstawowy model, zgodnie z którym konstruowane są reklamy. Przykład podziału na części 30-sekundowego spotu: A -> (5 sek.) pr zyciągnięcie uwagi, I -> (10sek.) udramatyzowanie/prezentacja, D -> (10 sek.) przesłanie/wskazanie korzyści, A ->(5sek.) slogan/źródło informacji.

Wiedzę tą możecie wykorzystać, np. podczas promocji szkolnego kiermaszu czy przedstawienia. Możecie stworzyć do niego kampanię reklamową, której elementem będzie spot reklamowy. Dzięki temu o wydarzenkiu dowie się więcej osób. W ten sposób nadacie mu rozgłos!

Pozostałe wpisy z tej kategorii