Lista wiadomości
Cena pieniądza, czyli od czego zależy kurs wymiany walut?

Cena pieniądza, czyli od czego zależy kurs wymiany walut?

WiadomościSKO Warszawa 21.02.2019

Na świecie funkcjonuje ponad 180 walut. Złoty w Polsce, dolar w Stanach Zjednoczonych, euro w krajach Unii Europejskiej, juan w Chinach czy funt w Wielkiej Brytanii – w poszczególnych krajach obowiązują różne rodzaje pieniądza.

Na rynku walutowym każda z nich ma swoją cenę to tzw. kurs walutowy pełniący w ekonomii wiele ważnych funkcji, ale przede wszystkim mówiący o tym, jaka jest relacja wymienna jednej waluty na inną. Dzięki niemu wiemy, ile jednostek pieniądza krajowego kosztuje nabycie jednej jednostki waluty zagranicznej. Wartość ta nie jest stała i zależy od wielu czynników. Na wysokość kursu waluty wpływają m.in. podaż i popyt na rynku walutowym, stopy procentowe, inflacja, Produkt Krajowy Brutto (PKB), ale też sytuacja polityczna i gospodarcza danego kraju, a także stosunki międzynarodowe. W efekcie waluta umacnia się – to zjawisko nazywane jest aprecjacją lub słabnie – wtedy mówi się o deprecjacji.

Wszystko to sprawia, że każda waluta ma inną wartość i nie ma możliwości ich wymiany w stosunku 1:1, czyli zamienić jednej złotówki na jedno euro. Wymiana walut odbywa się według aktualnego kursu kształtowanego przez rynek (kurs płynny) lub bank centralny (kurs stały), choć w ostatnim czasie wykształciły się również rozwiązania mieszane łączące elementy obu systemów. Jednego dnia za tę samą walutę trzeba zapłacić więcej niż następnego i na odwrót. My konsumenci zazwyczaj odczuwamy to m.in. w postaci zmieniających się cen towarów kupowanych za granicą, a także rat kredytów walutowych.

Kursy walutowe mają też ogromny wpływ na to, w jaki sposób funkcjonują przedsiębiorstwa. Dotyczy to przede wszystkim tych firm, które zajmują się sprzedażą usług czy produktów za granią. Decydują m.in. o tym, czy i ile dane przedsiębiorstwo zyska lub straci.

Pozostałe wpisy z tej kategorii