Lista wiadomości
Bilans

Bilans

WiadomościSKO Warszawa 02.09.2015

to kwotowe zestawienie aktywów i pasywów.

To kwotowe zestawienie aktywów i pasywów. Zestawienie bilansowe sporządzone jest na określony dzień (dzień bilansowy) i w określonej formie (formularz bilansu regulują przepisy, w tym tzw. prawo bilansowe, czyli ustawa o rachunkowości oraz rozporządzenia szczegółowe).

Pozostałe wpisy z tej kategorii