Lista wiadomości
Bank Spółdzielczy w Jaworze lokalnie wspiera rozwój dzieci i młodzieży

Bank Spółdzielczy w Jaworze lokalnie wspiera rozwój dzieci i młodzieży

WiadomościSKO Warszawa 10.11.2022

O tym w jaki sposób TalentowiSKO wpisuje się w długookresową wizję Banku Spółdzielczego opowiada Anna Janeczko-Kus, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze.

Co skłoniło Państwa Bank do wzięcia udziału w Programie TalentowiSKO?
Program TalentowiSKO w dużej mierze odzwierciedla wizję Banku Spółdzielczego w Jaworze na kolejne lata. Chcemy pokazać młodym ludziom, że Bank Spółdzielczy jest bankiem nowoczesnym, który wspiera  odkrywanie młodych talentów. Jest to dla nas kolejna szansa na dotarcie do młodych ludzi, którzy powoli wkraczają w świat finansów i postrzegą nas jako instytucję, z którą warto się identyfikować i współpracować na długie lata. Bardzo aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnej młodzieży. Wspieramy kluby sportowe i taneczne, zespoły muzyczne oraz wszelkiego rodzaju inicjatywy mające na celu rozwój pasji i zainteresowań. Teraz chcielibyśmy dodać do tego edukację finansową, która jest podstawą rozwoju każdego młodego człowieka. Za najważniejszą kwestię uważamy wypracowanie wśród dzieci I młodzieży umiejętności systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.
 
Czy według Pani udział w Programie wymaga od Banku Spółdzielczego dużego nakładu pracy?
Zaangażowanie pracowników pionu handlowego, który nadzoruję w naszym banku, jest bardzo ważne. Niezbędne jest nawiązanie relacji ze szkołą i prezentacja Programu, a szczególnie pokazanie jego wymiernych korzyści. To jest również wspaniała okazja do przedstawienia banku i jego produktów, bo przecież szkoła to również miejsce pracy naszych potencjalnych klientów. W zależności od tego, jakie efekty chcemy uzyskać i jak bardzo chcemy się zaangażować w sukces Programu w zgłoszonych szkołach, możemy inwestować więcej lub mniej czasu. Na pewno ogromną wartością jest to, że dostajemy gotowe i „opakowane” rozwiązanie, wystarczy je umiejętnie wykorzystać.
 
Ile razy brali Państwo udział w Programie TalentowiSKO i  ile szkół zgłosiliście do tegorocznej edycji?
Jest to już nasza druga edycja, ale tym razem na szeroką skalę. Współpracujemy już z 18 szkołami – podstawowymi i ponadpodstawowymi, zarówno z miast , jak i terenów wiejskich. Bank po raz pierwszy przystąpił do Programu TalentowiSKO w roku 2016. Wtedy udział w Programie wzięły tylko dwie szkoły, a mimo to jedna ze szkół ponadgimnazjalnych zajęła I miejsce w konkursie „Inkubator szkolnych biznesów” na szczeblu regionalnym. Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się powtórzyć ten sukces.
 
Czy trudno było przekonać szkoły do udziału w Programie?
Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszonych szkół, nie było to trudne zadanie dla naszych pracowników. Dyrektorzy szkół z zainteresowaniem wyrażali chęć udziału w Programie i wyznaczali do współpracy z Bankiem nauczycieli zaangażowanych w rozwój talentów uczniów w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.
 
Które elementy Programu są według Pani najbardziej atrakcyjne dla szkół?

Szkoła dzięki Programowi może pomóc swoim uczniom w rozwoju osobistym za pośrednictwem nowoczesnej platformy internetowej. Materiały edukacyjne przygotowane przez ekspertów z pewnością stanowią wsparcie dla nauczycieli. Bez wątpienia najbardziej atrakcyjne są konkursy i możliwość zdobycia nagród pieniężnych. Jest to również pewnego rodzaju promocja dla szkół, w przypadku wygranej w konkursie.
 
A jakie korzyści, Pani zdaniem, odnosi bank w związku z udziałem w Programie TalentowiSKO?
Mamy nadzieję, że marka Banku Spółdzielczego w Jaworze zakorzeni się w pamięci naszych młodych uczniów i zostanie z nimi na długie lata. Dzięki Programowi chcielibyśmy pokazać zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, że taka instytucja jak Bank Spółdzielczy wspiera lokalnie ich rozwój. Być może dzięki temu uzyskamy pozytywną rekomendację i pozyskamy nowych klientów.
 
 
 

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii