Lista wiadomości
Ekonomia towarzyszy nam na co dzień

Ekonomia towarzyszy nam na co dzień

Ekonomia to nauka zajmująca się badaniem oraz opisem zjawisk i procesów gospodarczych związanych z produkcją, przekazywaniem i korzystaniem z różnych dóbr przez społeczeństwo oraz jednostki.

Z ekonomią mamy styczność każdego dnia i w każdej dziedzinie życia. Jak? Niskie bezrobocie w kraju przekłada się na wyższe zarobki pracujących. Wysokie dochody oznaczają więcej inwestycji i rosnącą konsumpcję. Efektem popytu na towary są wyższe ceny. Zasady ekonomiczne można zaobserwować również w domu. To na przykład domowy budżet, czyli zestawienie dochodów i wydatków w określonym okresie czasu. Pozwala on zaplanować inwestycje, na przykład kupno nowego laptopa, lub oszczędności, choćby na kolejne wakacje. Ekonomią jest również tworzenie list zakupów, pomagających uniknięcia zbędnych wydatków czy wymiana żarówek na energooszczędne, efektem czego będą niższe rachunki za prąd.

Warto wiedzieć

Ekonomia dzieli się na makroekonomię i mikroekonomię. Makroekonomia skupia się na badaniu gospodarki w dużej skali – narodowej
i światowej. Analizuje tworzenie i podział dochodu narodowego, bezrobocie, bilans płatniczy, inflację, inwestycje. Mikroekonomia zajmuje się szczegółową analizą indywidualnych działań gospodarczych. Sprawdza, w jaki sposób podejmują decyzje i funkcjonują instytucje o wiele mniejsze – gospodarstwa domowe czy przedsiębiorstwa. Bada takie zjawiska jak popyt, podaż, konkretny rynek.

Pozostałe wpisy z tej kategorii