Lista wiadomości
Analiza SWOT

Analiza SWOT

OpowieściSKO Warszawa 25.08.2021

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:

  • strengths (mocne strony), 
  • weaknesses (słabe strony), 
  • opportunities (szanse potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu),
  • threats (zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu).

Można ją stosować dla całego przedsiębiorstwa lub w poszczególnych sferach jego funkcjonowania, np. marketingu, finansach, produkcji, itp. Można jej używać również przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek.

Aby sporządzić analizę SWOT, należy określić i pogrupować wszystkie czynniki, które mają wpływ na bieżącą i przyszłą sytuację przedsiębiorstwa (jego pozycję na rynku). W analizie stosowane są dwa podstawowe kryteria klasyfikacji:

  • czynniki zewnętrzne w stosunku do organizacji (wywierające wpływ pozytywny i negatywny) zidentyfikowane z wykorzystaniem metod takich jak: analiza scenariuszy, metoda PEST, itp.
  • uwarunkowania wewnętrzne (pozytywne oraz negatywne) - charakteryzujące stan przedsiębiorstwa w przekroju wszystkich najważniejszych grup zasobów (personel, zasoby finansowe, wiedza, zasoby techniczne, itp.).

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Co to jest konto osobiste?

07.04.2015
Wielu z Was zauważyło, że idąc z rodzicami do sklepu, nie posługują się oni pieniędzmi, tylko kartą płatniczą. Sama w sobie nie posiada ona żadnej wartości – jednak kiedy połączymy ją z kontem osobistym – staje się bardzo przydatna. Czym jest zatem owo konto osobiste?
Więcej Co to jest konto osobiste?

Ciekawostki o ekonomii. Tak ona także może być interesująca!

13.01.2015
Czy wiecie, że ekonomia w starożytności, czyli bardzo dawno temu oznaczała prowadzenie gospodarstwa domowego, takiego jakie tworzycie wspólnie z rodzicami? Czy wiecie, że w Polsce produkuje się najwięcej jabłek w całej Europie, a sprzedaje innym krajom najwięcej na świecie?
Więcej Ciekawostki o ekonomii. Tak ona także może być interesująca!

Przedsiębiorczość od najmłodszych lat

09.06.2014
Przedsiębiorczość to umiejętność pomnażania pieniędzy i mądrego gospodarowania nimi. Czy wiecie, że niektórzy zaczynali dorabiać, jeszcze jako dzieci, niewiele starsze od was. A co, gdyby pójść ich przykładem i zacząć być przedsiębiorczym już dziś?
Więcej Przedsiębiorczość od najmłodszych lat