Powrót do BlogowiSKO Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Lubczy
WOJEWÓDZKI KONKURS SKO

WOJEWÓDZKI KONKURS SKO

Warszawa 17.02.2019

"ZAGRAJMY W OSZCZĘDZANIE"

Szkolna Kasa Oszczędności działająca w SSP im. Adama Mickiewicza w Lubczy zaprasza do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym uczniów klas IV – VIII pod hasłem „ Zagrajmy w oszczędzanie”.
Celem konkursu jest: rozwijanie talentów wśród uczniów oraz promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości, propagowanie idei oszczędzania poprzez twórczość plastyczną, promocja idei gier planszowych jako ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijanie zdolności plastycznych, rozwijanie logicznego i kreatywnego myślenia, zainteresowanie uczniów różnorodnymi technikami plastycznymi, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy  plastycznej w formie gry planszowej w formacie A4 lub A3 na temat związany z oszczędzaniem. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych z klas IV – VIII z terenu województwa świętokrzyskiego. Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować jedną pracę w formacie A3 lub A4 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi ( rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp., prosimy o niekorzystanie z materiałów sypkich i plasteliny ). Praca plastyczna powinna mieć formę logicznej gry planszowej związanej z tematyką oszczędzania. Gra powinna zawierać tytuł oraz zasady gry dla co najmniej dwóch graczy.  Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna, telefon kontaktowy.  Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych i zbiorowych. Ze szkoły, która zadeklaruje chęć wzięcia udziału w konkursie prosimy o nadesłanie maksymalnie 3 prac plastycznych. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka, (które jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka

w konkursie) oraz zgody na rozpowszechnianie wizerunku dziecka-uczestnika konkursu i dołączenie tego dokumentu do pracy. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Lubczy,  Lubcza 83, 28 – 330 Wodzisław,w terminie do 20 marca 2019r.  

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Mikołajki

11.12.2015
Do nas przybył Mikołaj, a wkrótce my będziemy Mikołajem.
Więcej Mikołajki

Jestem superkonsumentem i swoje prawa znam!

19.11.2019
W ramach edukacji ekonomicznej, która jest jednym z priorytetowych zadań MEN na obecny rok szkolny, w klasie IV b przeprowadzono lekcję wychowawczą pt „Reklamacji nie udziela się... ?”. Podczas zajęć wyjaśniono i przedyskutowano takie pojęcia jak konsument, zakupy, reklama, reklamacja, oszczędzanie, sortowanie śmieci, dbanie o ekologię itp. Kwestie wydawało by się proste, a jednak zupełnie nowe dla niektórych czwartoklasistów.
Więcej Jestem superkonsumentem i swoje prawa znam!

Brawo Lenka!

18.11.2019
Lenka z czwartej klasy pomogła osobom, które chorują na nowotwory.
Więcej Brawo Lenka!

Zakazane piosenki malowane słowem i obrazem - uroczystości rocznicowe posadzenia Dębów Pamięci i Sosny Syberyjskiej na terenie ZSP w Krzęcinie.

18.11.2019
Historia żyje w piosence” – taki właśnie tytuł nosił tegoroczny montaż słowno – muzyczny przygotowany i zaprezentowany przez zuchów i harcerzy z działającego przy naszej szkole 2.Szczepu Harcerskiego "MEMORIA". Cała zgromadzona publiczność, w tym przedstawiciele Sybiraków, władz wojewódzkich, powiatowych i  lokalnych, a także przedstawiciele działających na terenie sołectwa i sąsiednich miejscowości organizacji pozarządowych, rodzice i cała społeczność szkolna miała możliwość przenieść się w czasy, gdy mieszkańcy stolicy – poza bronią i podstępem - walczyli z Niemcami także dowcipem i piosenką, choć narażali się tym na surowe kary, a często także na śmierć.
Więcej Zakazane piosenki malowane słowem i obrazem - uroczystości rocznicowe posadzenia Dębów Pamięci i Sosny Syberyjskiej na terenie ZSP w Krzęcinie.

Finał Kasztanobrania

18.11.2019
Od około miesiąca uczniowie naszej szkoly brali udział w Kasztanobraniu. Udalo nam sie zebrać okolo 400kg kasztanów, które w ubiegły piątek 8 listopada zostały przekazane Kołu Łowieckiemu "Darz Bór".
Więcej Finał Kasztanobrania