Powrót do BlogowiSKO Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Lubczy
WOJEWÓDZKI KONKURS SKO

WOJEWÓDZKI KONKURS SKO

Warszawa 17.02.2019

"ZAGRAJMY W OSZCZĘDZANIE"

Szkolna Kasa Oszczędności działająca w SSP im. Adama Mickiewicza w Lubczy zaprasza do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym uczniów klas IV – VIII pod hasłem „ Zagrajmy w oszczędzanie”.
Celem konkursu jest: rozwijanie talentów wśród uczniów oraz promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości, propagowanie idei oszczędzania poprzez twórczość plastyczną, promocja idei gier planszowych jako ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijanie zdolności plastycznych, rozwijanie logicznego i kreatywnego myślenia, zainteresowanie uczniów różnorodnymi technikami plastycznymi, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy  plastycznej w formie gry planszowej w formacie A4 lub A3 na temat związany z oszczędzaniem. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych z klas IV – VIII z terenu województwa świętokrzyskiego. Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować jedną pracę w formacie A3 lub A4 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi ( rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp., prosimy o niekorzystanie z materiałów sypkich i plasteliny ). Praca plastyczna powinna mieć formę logicznej gry planszowej związanej z tematyką oszczędzania. Gra powinna zawierać tytuł oraz zasady gry dla co najmniej dwóch graczy.  Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna, telefon kontaktowy.  Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych i zbiorowych. Ze szkoły, która zadeklaruje chęć wzięcia udziału w konkursie prosimy o nadesłanie maksymalnie 3 prac plastycznych. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka, (które jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka

w konkursie) oraz zgody na rozpowszechnianie wizerunku dziecka-uczestnika konkursu i dołączenie tego dokumentu do pracy. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Lubczy,  Lubcza 83, 28 – 330 Wodzisław,w terminie do 20 marca 2019r.  

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Mikołajki

11.12.2015
Do nas przybył Mikołaj, a wkrótce my będziemy Mikołajem.
Więcej Mikołajki