Powrót do BlogowiSKO Zespół Szkół w Skawie - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Bosko
SZANUJ LAS, BO TO SKARB

SZANUJ LAS, BO TO SKARB

Warszawa 20.11.2016

Konkurs plastyczny

Cele konkursu:

 • kształcenie umiejętności obserwowania przyrody,
 • zwrócenie uwagi na odpowiedzialne korzystanie z lasu oraz wyeliminowanie niewłaściwych zachowań,
 • uświadomienie uczniom, że czysty las, to sposób na ograniczenie kosztów ponoszonych za jego sprzątanie,
 • rozwijanie talentu plastycznego oraz inwencji twórczej dzieci.

Forma konkursu:

 1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I – III SP
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu indywidualnie lub grupowo (2 osoby).
 3. Uczestnicy wykonują prace dowolnymi technikami plastycznymi.
 4. Format pracy: A4 lub A3.
 5. Prace konkursowe muszą zawierać informacje o autorze (autorach): imię, nazwisko, klasa.
 6. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę: zgodność tematyczną, oryginalność, pomysłowość oraz estetykę wykonanej pracy.
 7. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na apelu szkolnym, a zwycięzcy zostaną     nagrodzeni.

     Prace należy składać do dnia 30 XI 2016 r. u p. J. Luberda lub u wychowawców klas.

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Mikołajki

11.12.2015
Do nas przybył Mikołaj, a wkrótce my będziemy Mikołajem.
Więcej Mikołajki