Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa w Kuczynie
Sukces ucznia klasy IV Sebastiana Tymińskiego w konkursie literackim

Sukces ucznia klasy IV Sebastiana Tymińskiego w konkursie literackim

Wpis dodany przez szkołę Szkoła Podstawowa w Kuczynie
Warszawa 28.11.2017

W dniu 24 listopada 2017 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyła się gala podsumowująca konkurs literacki:,, W czym dziś przejawia się patriotyzm?"

Uczeń klasy IV - Sebastian Tymiński otrzymał główną nagrodę  w konkursie literackim: „W czym dziś przejawia się patriotyzm?” 

Konkurs zorganizowano w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021, którego realizatorem jest Wojewoda Podlaski, koordynatorem Kuratorium Oświaty w Białymstoku, a współtwórcą Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Konkurs skierowano do dzieci i młodzieży szkolnej – uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów z województwa podlaskiego, a jego celem było pogłębianie patriotycznych postaw uczniów, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa, poszerzenie wiedzy uczniów na temat historycznego i współczesnego rozumienia patriotyzmu, rozwijanie ich twórczego zaangażowania, a także wyłonienie najlepszych prac literackich przedstawiających, popularyzujących i promujących ideę patriotyzmu. Przewodnicząca kapituły podała, iż w konkursie wzięło udział 68 szkół podstawowych i 15 dotychczasowych gimnazjów z województwa podlaskiego. Nadesłano 303 prace, z czego 254 ze szkół podstawowych i 49 z gimnazjów. Prace były zróżnicowane pod względem formy literackiej i objętości.  Znalazło się wśród nich 159 wierszy i 244 teksty prozatorskie (opowiadania, wywiady, felietony, eseje, scenariusze, listy). Oceniając prace konkursowe, brano pod uwagę ich zgodność z celami konkursu, poziom merytoryczny i artystyczny, poprawność stylistyczną i językową, ortografię i interpunkcję. Ostatecznie po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami kapituła konkursu przyznała 10 równorzędnych wyróżnień i 3 równorzędne nagrody.

Gratulujemy Sebastianowi talentu literackiego i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Mikołajki

11.12.2015
Do nas przybył Mikołaj, a wkrótce my będziemy Mikołajem.
Więcej Mikołajki