Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli
Rozstrzygnięcie między klasowego konkursu SKO "Najlepsza klasa w oszczędzaniu"

Rozstrzygnięcie między klasowego konkursu SKO "Najlepsza klasa w oszczędzaniu"

Warszawa 30.06.2015

między klasowe współzawodnictwo

W czerwcu podsumowano wyniki oszczędzania w ramach całorocznego między klasowego współzawodnictwa.

Do konkursu „Najlepsza klasa w oszczędzaniu” przystąpiło 6  klas (I-VI), a więc  wszystkie klasy naszej szkoły. W  październiku 2014 roku na apelu szkolnym opiekun SKO podał zasady konkursu:

·           wyniki oszczędzania w poszczególnych klasach podawane będą co miesiąc na tablicy ogłoszeń SKO,
·            typowane będą lokaty klas w comiesięcznych rozliczeniach,
·            wyniki konkursu ogłoszone zostaną pod koniec roku szkolnego.

Na koniec każdego miesiąca opiekun SKO w ramach tego konkursu dokonywał podsumowania wyników oszczędzania w poszczególnych klasach. W zestawieniu miesięcznym sumowane były wpłaty całej klasy oraz odliczane wypłaty w danym miesiącu.

Wyniki spółzawodnictwa między klasowego:

§  I miejsce – III klasa
§  II miejsce –V klasa
§  III miejsce-I klasa

Największą kwotę w przeliczeniu na jednego ucznia uzyskała 
klasa III i to ona okazała się najlepszą klasą w oszczędzaniu.

 GRATULUJEMY!!!

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Mikołajki

11.12.2015
Do nas przybył Mikołaj, a wkrótce my będziemy Mikołajem.
Więcej Mikołajki