Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce
REGULAMIN SZKOLNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO:  ,,OSZCZĘDZAMY W SKO - MARZENIA SPEŁNIAMY”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO: ,,OSZCZĘDZAMY W SKO - MARZENIA SPEŁNIAMY”

Wpis dodany przez szkołę Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce
Warszawa 06.03.2016

1. Cele konkursu. • Szerzenie idei świadomego oszczędzania i przedsiębiorczości. • Wskazanie oszczędzania jako jednego ze sposobów do spełniania marzeń. • Popularyzacja wiedzy o działalności SKO i Małopolskiego Banku Spółdzielczego. • Propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO Banków Spółdzielczych, jako działania służącego wyrabianiu pozytywnych postaw, niezbędnych w dorosłym życiu. • Rozwijanie postaw twórczych i wyobraźni.

1.     {C}Regulamin konkursu.

 

{C}·         Do Konkursu mogą zgłaszać się uczniowie, którzy należą do Szkolnej Kasy Oszczędności. Uczniowie, którzy chcą dołączyć do  SKO, mogą otrzymać książeczkę wpłat SKO  po wypełnieniu przez rodzica deklaracji, którą można otrzymać
od opiekunów SKO pani: Beaty Fraś, Marioli Januszewskiej, Mileny Lipiec, 
Barbary Batko.

 

·         Konkurs odbywa się w dwóch  kategoriach:

–      klasy I - III

–      klasy IV – VI.

 

·         Technika pracy plastycznej: dowolna

·         Prace konkursowe wykonywane są indywidualnie i samodzielnie.

·         Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

·         Praca musi odnosić się do oszczędzania w SKO oraz marzeń jakie można dzięki oszczędzaniu zrealizować

·         Praca musi zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora pracy, klasę.

·         Konkurs trwa od dnia 1 marcado 20 marca 2016r.

·         Prace należy oddawać do 20 marca do szkolnych opiekunów SKO.

 

Kryteria oceny:

1.          Zgodność z tematem.

2.          Samodzielność i oryginalność wykonanej pracy

3.          Estetyka

 

Nagrody

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

 Organizatorzy:

Opiekunowie SKO

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Mikołajki

11.12.2015
Do nas przybył Mikołaj, a wkrótce my będziemy Mikołajem.
Więcej Mikołajki