Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy
OGÓLNOSZKOLNA DEBATA OKSFORDZKA

OGÓLNOSZKOLNA DEBATA OKSFORDZKA

Warszawa 14.05.2017

29 III 2017 r. w Zespole Szkół w Świlczy odbyła się debata na temat zasad dobrego wychowania.

Dyskusję poprzedziło losowanie, które przesądziło o stanowisku poszczególnych klas wobec proponowanej tezy: Zasady savoir-vivre’u są niezbędne w codziennym życiu. Wychowawcy nadzorowali przygotowania uczniów i zadbali o wybór reprezentacji klas.

 Spotkanie rozpoczęło się krótkim wystąpieniem Marszałka, który przypomniał zasady debaty oksfordzkiej i wprowadził zebranych w tematykę dyskusji. Następnie uczniowie wymieniali się poglądami i argumentami, jednocześnie dając świadectwo swojej erudycji, talentu krasomówczego oraz inteligencji społecznej. Zgromadzona w sali publiczność poddała ocenie wystąpienia dyskutantów, uznając, że zwycięstwo w debacie odnieśli przedstawiciele opozycji, którzy zilustrowali swoje argumenty konkretnymi przykładami z życia codziennego i okazali duże zaangażowanie emocjonalne. Pomimo takiego wyniku rywalizacji, największy sukces odnieśli obrońcy tezy, ponieważ ostatecznie wszyscy zgodzili się z faktem, że przestrzeganie zasad dobrego zachowania wpływa pozytywnie na jakość naszych relacji z innymi ludźmi i sprawia, że jesteśmy lepiej postrzegani przez otoczenie. Spotkanie zakończyło się opracowaniem „Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania”.

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Mikołajki

11.12.2015
Do nas przybył Mikołaj, a wkrótce my będziemy Mikołajem.
Więcej Mikołajki