Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa w Wieleninie

OGLASZAMY GMINNY KONKURS MATEMATYCZNO-BANKOWY

Wpis dodany przez szkołę Szkoła Podstawowa w Wieleninie
Warszawa 25.02.2019

POTYCZKI MATEMATYCZNO- BANKOWE

REGULAMIN

GMINNEGO KONKURSU „POTYCZKI MATEMATYCZNO- BANKOWE”

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD PATRONATEM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PODDĘBICACH

 

I. Cele konkursu:

  • rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
  • poszerzanie wiedzy matematycznej i pojęć bankowych
  • wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy
  • stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu
  • kształtowanie u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach powodujących stres

II. Organizacja i przebieg konkursu:

1.     Konkurs przeprowadza się dla pięciu grup tj. klas IV, V, VI, VII i VIII szkół podstawowych z terenu gminy Uniejów.

2.     Zgłoszenia do konkursu należy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa

im. płk. pil. Szczepana Ścibiora

w Wieleninie

Wielenin Kol 30 a

99-210 UNIEJÓW

 

w terminie do 14.03.2019r.

3.     W zgłoszeniu należy podać imienną listę uczestników konkursu oraz nazwisko i imię opiekuna.

4.     Liczba osób zgłaszanych przez szkoły podstawowe do udziału w konkursie nie może być większa od ilości oddziałów w danej placówce.

5.     Termin konkursu: 28 marca 2019r. godz. 930 .

III. Program i forma konkursu:

1.     Zadania konkursu obejmują zakres wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych kl. IV – VIII.

2.     W ramach przygotowania do konkursu, każdy uczeń zamierzający wziąć w nim udział, otrzymuje zestawy zadań bankowych do rozwiązania.

3.     Konkurs odbywa się w formie pisemnej i polega na rozwiązywaniu zadań rachunkowych, problemowych, graficznych i bankowych.

4.     Zestaw zadań konkursowych zawiera trzy zadania z list treningowych oraz dodatkowe zadanie spoza list.

5.     Zadania do konkursu przygotowuje Komisja Konkursowa.

6.     Zadania będą sprawdzane w dniu przeprowadzania konkursu.

IV. Ocena prac:

1.     Zasady oceniania – punktacje zadań ustali Komisja Konkursowa.

2.     Ocena pracy uczestnika konkursu jest sumą punktów uzyskanych za zadania.

3.     Listę laureatów ustali Komisja Konkursowa.

V. Nagrody:

1.     Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Poddębicach.

2.     Laureaci mogą wziąć udział w Powiatowych Potyczkach Matematycznych.

VI. Uwagi końcowe:

1.     Sprawy, które nie są ujęte w regulaminie rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Mikołajki

11.12.2015
Do nas przybył Mikołaj, a wkrótce my będziemy Mikołajem.
Więcej Mikołajki

GAZETKA SKO

14.11.2019
Wraz z powstaniem SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego została wykonana również nowa gazetka.
Więcej GAZETKA SKO