Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa w Radłowie
Mały Mistrz

Mały Mistrz

Wpis dodany przez szkołę Szkoła Podstawowa w Radłowie
Warszawa 06.11.2015

Radłowskie pierwszaki realizują program ,,Mały Mistrz” .

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:

Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.

Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.

Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.

Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Program Mały Mistrz jest realizowany w klasie IB od 1.09.2015r. pod opieką pani Barbary Chrzanowskiej i pani Danuty Grabskiej. Zajęcia odbywają  się systematycznie w wymiarze jednej godziny tygodniowo.. W trakcie zajęć realizujemy podstawowe założenia programu oraz przygotowywujemy dzieci poprzez szereg ćwiczeń do zdobywania kolejnych sprawności. W miesiącu październiku poddano uczniów zalecanym w projekcie testom: zwis na drążku, bieg wahadłowy 10x5 i marszobieg na dystansie 600m. Wyniki zostały udokumentowane- rozwój fizyczny można  śledzić na stronie Małego Mistrza. Podobne testy sprawnościowe zostaną powtórzone w miesiącu maju w celu  sprawdzenia przyrostu sprawności dzieci.
Uczniowie w ciągu całego roku szkolnego zdobywać będą poszczególne sprawności : TURYSTA (wycieczki w okolicach szkoły po najbliższej okolicy oraz wycieczka klasowa); GIMNASTYK(szereg ćwiczeń gimnastycznych i akrobatycznych zakończonych testem na odznakę gimnastyka), PIŁKARZ-KOSZYKARZ(duża liczba ćwiczeń z piłkami, podania, chwyty, rzuty, kozłowanie, rywalizacja, współdziałanie w grupie, test sprawności),LEKKOATLETA(zasób ćwiczeń kształtujących, ogólnorozwojowych, biegi, skoki, marszobiegi, rzuty różnymi piłkami do celu i na odległość, rywalizacja, zabawy bieżne, rzutne i skoczne); BADMINTONISTA, (ćwiczenia zręcznościowe, odbicia indywidualne na odległość i do celu, odbicia w dwójkach),SANECZKARZ.
 Przed rozpoczęciem testu każdy uczeń został zaznajomiony z techniką wykonania zadania. Uczniowie dowiedzieli się także dlaczego i w jakim celu przeprowadzany jest ten test.  W czasie wykonywania zadań uczniowie  świetnie się bawili i byli mocno zaangażowani w swoje działania. Wierzymy, że realizacja wyżej wymienionego programu przyczyni się do poprawy aktywności ruchowej a w konsekwencji stanu zdrowotnego dzieci .

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Mikołajki

11.12.2015
Do nas przybył Mikołaj, a wkrótce my będziemy Mikołajem.
Więcej Mikołajki

SKOwicze dokarmiają ptaki

20.01.2022
Zima w pełni. Członkowie SKO pamiętają o ptakach. Ustawili przed szkołą karmniki i dbają o to, aby zawsze były w nich ziarenka.
Więcej SKOwicze dokarmiają ptaki

Stolik do kącika zabaw

18.01.2022
Lubimy majsterkować. Aby sprawić radość przedszkolakom, postanowiliśmy zrobić dla nich stoliki do kącika zabaw.
Więcej Stolik do kącika zabaw