Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce
KONKURS SZKOLNY -  NA „PORTFEL DO GROMADZENIA OSZCZĘDNOŚCI”

KONKURS SZKOLNY - NA „PORTFEL DO GROMADZENIA OSZCZĘDNOŚCI”

Wpis dodany przez szkołę Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce
Warszawa 24.03.2018

REGULAMIN

      I.            Cele konkursu:

·         edukacja finansowa dzieci, popularyzacja oszczędzania, ekologii oraz szerzenie wiedzy o działalności Banku Spółdzielczego w Wieliczce w tym szczególnie:

a) propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów,

b) upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi

c) propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO Banku Spółdzielczego w Wieliczce, jako działania służącego wyrabianiu pozytywnych postaw, niezbędnych w dorosłym życiu,

d) rozwijanie i uzupełnianie działań związanych z promowaniem i rozwijaniem talentów wśród dzieci poprzez edukację finansową,

·         Przedmiotem Konkursu jest wykonanie portfela do gromadzenia oszczędności

 

 

   II.            Regulamin konkursu.

 

{C}·         Do Konkursu mogą zgłaszać się uczniowie, którzy należą do Szkolnej Kasy Oszczędności. Uczniowie, którzy chcą dołączyć do  SKO, mogą otrzymać książeczkę wpłat SKO  po wypełnieniu przez rodzica  deklaracji, którą można otrzymać od opiekunów SKO pani: Beaty Fraś, Marioli Januszewskiej, Barbary Batko, Moniki Sierbińskiej, Bożeny Zduń, Natalii Pietnoczki.

 

·         Konkurs odbywa się w dwóch  kategoriach:

–      klasy I - III

–      klasy IV – VII.

·         Prace konkursowe wykonywane są indywidualnie i samodzielnie.

·         Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

·         Praca musi zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora pracy, klasę.

·         Konkurs trwa od dnia 13 marca do 28 marca 2018 roku.

·         Prace należy składać do 28 marca do szkolnych opiekunów SKO.

 

Kryteria oceny:

1.           Zgodność z tematem.

2.          Pomysłowość

3.    Oryginalność.

 

Nagrody

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

 

Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zatrzymane przez organizatorów i wzbogacą zbiory szkolnej gazetki SKO. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia pracy (lub jej fragmentów) na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce.

 Organizatorzy:

Opiekunowie SKO

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Mikołajki

11.12.2015
Do nas przybył Mikołaj, a wkrótce my będziemy Mikołajem.
Więcej Mikołajki

GAZETKA SKO

14.11.2019
Wraz z powstaniem SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego została wykonana również nowa gazetka.
Więcej GAZETKA SKO