Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa w Kuczynie
IX edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

IX edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Wpis dodany przez szkołę Szkoła Podstawowa w Kuczynie
Warszawa 10.10.2019

4 października 2019 r.w naszej szkole miała miejsce IX edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

4 października 2019 r.w naszej szkole miała miejsce IX edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Głównym celem przedsięwzięcia było utrwalenie znajomości tabliczki mnożenia i zwrócenie uwagi na jej przydatność w życiu codziennym. Działania na terenie szkoły zostały poprzedzone apelem w dniu 26.09.2019 r., w trakcie którego przedstawiono cele i idee Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia oraz harmonogram przebiegu akcji. W tygodniu poprzedzającym IX ŚDTM powtarzano tabliczkę mnożenia, wykonano dekoracje , gazetkę ścienną oraz niezbędne pomoce do przeprowadzenia egzaminów. W akcji udział wzięli wszyscy uczniowie klas III- VIII. 4 października pani dyrektor Beata Miszczuk dokonała oficjalnego otwarcia IX ŚDTM, po czym rozpoczęły się egzaminy.W pierwszym etapie odbył się pisemny sprawdzian znajomości tabliczki mnożenia w zakresie 100. Uczniowie, którzy bezbłędnie wykonali test pisemny, przeszli do etapu ustnego, w którym losowano zestawy działań z mnożeniem i dzieleniem. Następnie przeprowadzono trzeci etap egzaminu , sprawdzający umiejętność mnożenia liczb jednocyfrowych lub dwucyfrowych przez liczby dwucyfrowe. Egzaminy wywołały bardzo dużo emocji , jeśli ktoś nie zaliczył któregoś z etapów ustnych, mógł po godzinie nauki ponownie przystąpić do egzaminu. Okazało się, że kolejne etapy nie są dla wszystkich już takie proste jak podstawowa znajomość tabliczki mnożenia. Spośród 36 uczestników egzaminu tylko 15 osób uzyskało tytuł eksperta tabliczki mnożenia potwierdzony specjalnym certyfikatem. W rywalizacji międzyklasowej najlepiej wypadli szóstoklasiści. 70% uczniów tej klasy zdobyło certyfikat eksperta .

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Mikołajki

11.12.2015
Do nas przybył Mikołaj, a wkrótce my będziemy Mikołajem.
Więcej Mikołajki