Powrót do BlogowiSKO Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Lubczy
I miejsce na szczeblu regionalnym

I miejsce na szczeblu regionalnym

Warszawa 29.06.2016

Przekazanie nagrody

W Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy od 2 września 2003r. bardzo prężnie działa organizacja Szkolnej Kasy Oszczędności, której opiekunem jest pani Małgorzata Skowron – Gałczyńska.

    Głównym celem naszej organizacji jest przede wszystkim wdrażanie do oszczędzania i racjonalnego gospodarowania zgromadzonymi przez dzieci oszczędnościami na swoich książeczkach oszczędnościowych już od najmłodszych swoich lat.

    W roku szkolnym 2015 / 2016 organizacja Szkolnej Kasy Oszczędności swoją opieką objęła wszystkich uczniów naszej szkoły.

    W ramach działalności naszej organizacji uczniowie – członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności uczestniczą w bardzo wielu konkursach  plastycznych, matematycznych, polonistycznych, różnego rodzaju quizach, konkursach literackich tematycznie związanych z oszczędzaniem.  Biorą również czynny udział w prowadzonych akcjach charytatywnych prowadzonych przez opiekuna SKO panią Małgorzatę Skowron – Gałczyńską  i wielu innych tego typu.

    Od lat uczestniczyliśmy w konkursie oszczędzania pod hasłem: „ Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” organizowanym przez Bank Polskiej Spółdzielczości .

    W roku szkolnym 2015 / 2016 przystąpiliśmy do konkursu  pod hasłem: " Oszczędzanie w SKO  procentuje w Banku Spółdzielczym” „ Talenty dodajemy” w ramach Programu TalentowiSKO.  Konkurs ten odbywa się w II etapach.

I etap – to szczebel regionalny

II etap – to etap ogólnopolski,

    Cieszymy się ogromnie, bowiem nasza organizacja Szkolnej Kasy Oszczędności przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy znalazła się  na podium najlepszych w kraju.

    Na szczeblu regionalnym ( Region Małopolski)  w konkursie „ Oszczędzanie w SKO  procentuje w Banku Spółdzielczym” zajęliśmy I miejsce.

Zdobycie I miejsca pozwoliło nam ubiegać się o kolejny sukces, tym razem na etapie ogólnopolskim w kraju.  

    Jest to dla nas niesamowity sukces, na który pracowaliśmy przez cały rok. Musieliśmy wykazać się wiedzą w dziedzinie bankowości, oszczędzania , ale także innymi umiejętnościami., które zostały docenione przez wszystkich.

    Cieszymy się ogromnie z I miejsca, które zdobyliśmy w tym roku szkolnym.  Jest to nasz kolejny  taki sukces, bowiem w ubiegłych latach dwukrotnie już byliśmy zwycięzcami  I miejsca na szczeblu regionalnym oraz III miejsca w Ogólnopolskim konkursie – „ Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się po raz kolejny zostać zwycięzcami I miejsca.

    Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015 / 2016 prezes Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Stanisław Liburski  przekazał na ręce dyrektora szkoły mgr Urszuli Peruń czek wartości 2000 zł, ufundowany przez Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości SA za zajęcie I miejsca  na szczeblu regionalnym. Na potrzeby działalności SKO został zakupiony LAPTOP – jako nagroda. 

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Mikołajki

11.12.2015
Do nas przybył Mikołaj, a wkrótce my będziemy Mikołajem.
Więcej Mikołajki