Lista wiadomości
Prezentujemy wasze najlepsze prace konkursowe!

Prezentujemy wasze najlepsze prace konkursowe!

WiadomościSKO TalentowiSKO Warszawa 27.06.2014

Rywalizacja, odbywająca się w ramach konkursu „Spółdzielnia dobrych serc” była naprawdę zacięta. Cieszymy się, że tak aktywnie uczestniczyliście w naszym wspólnym projekcie, przy okazji dowiadując się wiele na temat oszczędzania, czy też rozwijania własnych talentów, nie tylko tych finansowych. Przedstawiamy wam przebieg konkursu oraz szczegóły, dotyczące jego wyników na etapie krajowym.

Jak wyłoniliśmy zwycięzców?

Komisje, wybierające najlepsze prace regionalne spotykały się pod koniec maja. O tym, która szkoła przeszła do etapu krajowego decydowali: przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Laureatów pomagali także wybrać przedstawiciele banków spółdzielczych z Grupy BPS oraz oddziałów regionalnych Banku BPS.

Skład komisji oceniającej wasze zmagania na etapie krajowym był bardzo zbliżony do tego z etapu regionalnego. Komisję wspierał dodatkowo przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rozpoczęła ona obrady na początku czerwca. Wybór najlepszych był bardzo trudny.

Które szkoły wygrały i dlaczego?

I miejsce zdobyło SKO działające przy Publicznym Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie z liczbą punktów 73. Szkoła realizowała projekt pod patronatem Banku Spółdzielczego w Mielcach.

Za cel zbiórki wybraliście zakup sprzętu fitness, który ma służyć całej lokalnej społeczności. Nie myśleliście zatem tylko o sobie, ale także o osobach starszych, które mogą go wykorzystywać podczas rehabilitacji. Sam pomysł zbiórki także wyszedł od was – uczniów. Wybraliście go podczas dyskusji panelowej, trafnie argumentując taki, a nie inny wybór. Zaprezentowaliście także wiele interesujących sposobów, dzięki którym pozyskaliście kwotę na realizację waszego celu. Zorganizowaliście między innymi bożonarodzeniowy kiermasz ciast świątecznych, walentynkową dyskotekę, czy też aukcję waszych prac plastycznych.

II miejsce komisja przyznała SKO przy Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu, które zdobyło 69 punktów. SKO działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Kolnie.

Postanowiliście zbierać środki na pomoc absolwentowi gimnazjum, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku stał się niepełnosprawny. Po nim kontaktuje się on ze światem wyłącznie dzięki ruchom jednej z gałek ocznych. Kupując nowoczesne urządzenie, chcieliście umożliwić koledze sprawniejszą komunikację z najbliższymi. Cel zbiórki wybraliście przy wsparciu waszych nauczycieli, podczas spotkania Spółdzielni Dobrych Serc. Zaprezentowaliście także ciekawe atrakcje, które pomogły uzyskać pieniądze na pomoc koledze. Co zasługuje na pochwalę w działanie angażowaliście całą lokalną społeczność, otwierając jej oczy na potrzeby innych.

oraz Gimnazjum w Wielgolesie z liczbą punktów 69, które prowadzi SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.

Za cel zbiórki wybraliście pomoc uczennicy swojej szkoły, która w wieku dwóch lat w wyniku wypadku straciła rękę. Dziewczynka chciałaby móc funkcjonować normalnie, rozwijać swoje pasje, w czym pomogłaby jej proteza. To właśnie ją zdecydowaliście się kupić, środki pozyskując między innymi podczas odpowiednio przygotowanej akcji charytatywnej.

III miejsca nie przyznano.

Należy przy tym zaznaczyć, że wszyscy bardzo dobrze poradziliście sobie z promocją inicjatywy konkursowej i realizacją projektu. Zebraliście przy tym znaczne sumy pieniędzy, umożliwiające wprowadzanie waszych planów w życie.

Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy!

Pozostałe wpisy z tej kategorii