Lista wiadomości
PIT – podatek od zysku

PIT – podatek od zysku

WiadomościSKO Warszawa 14.03.2019

Wiosna to czas budzącej się zieleni, krokusów i… rozliczania PIT-ów. Do końca kwietnia każdy, kto w poprzednim roku osiągnął dochód z umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło musi rozliczyć się z podatku dochodowego.

Jest to obowiązkowe świadczenie osoby fizycznej lub prawnej na rzecz państwa, zależne od zysku według tzw. progów podatkowych 18% lub 32%. W chwili uzyskania przychodu np. na koniec każdego miesiąca odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy – zwykle robi to pracodawca.

Rozliczenie PIT (ang. Personal Income Tax) odbywa się raz w roku na podstawie deklaracji (np. najpopularniejszych PIT-37 i PIT-36) składanej w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. W specjalnym formularzu (odpowiednim dla źródła dochodu) powinny znaleźć się dane dotyczące wysokości przychodów, kosztów podatkowych i ulg. Na tej podstawie określa się kwotę należnego podatku dochodowego, którą zestawia się z sumą wpłaconych zaliczek. Ewentualną różnicę trzeba dopłacić lub poprosić urząd skarbowy o zwrot w przypadku nadpłaty.  1 procent podatku dochodowego można przeznaczyć na organizację pożytku publicznego. Wystarczy, że w odpowiednim miejscu deklaracji PIT wskaże się wybraną organizację, wpisując jej nazwę i numer KRS.

Do nie dawna każdy podatnik musiał osobiście dopełnić obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego. W 2019 r. zrobi to za nas urząd skarbowy, w ramach usługi Twój e-PIT system automatycznie wypełni deklarację, którą podatnik może sprawdzić i korygować przez Internet.

Pozostałe wpisy z tej kategorii