Lista wiadomości
Czym właściwie jest giełda?

Czym właściwie jest giełda?

WiadomościSKO OpowieściSKO Warszawa 27.12.2013

Giełda papierów wartościowych to coś w rodzaju rynku, na którym spotykają się osoby chcące kupić lub sprzedać akcje, obligacje bądź inne papiery wartościowe.

Ważną funkcję na giełdzie pełnią maklerzy giełdowi, którzy pośredniczą w transakcjach między kupującymi oraz sprzedającymi.

Kto sprzedaje, a kto kupuje?

Na giełdzie swoje akcje sprzedają firmy. Oznacza to, że częściowo zrzekają się one prawa do udziału w zysku na rzecz osób kupujących. Dzięki pieniądzom zarobionym na sprzedaży, spółki tworzą nowe inwestycje oraz rozwijają swoją dotychczasową działalność. Mogą dzięki temu m.in. zatrudniać nowych pracowników. Obecność spółki na giełdzie jest także oznaką prestiżu.

Dla osób kupujących wejście w posiadanie akcji jest również inwestycją, ale nieco innego rodzaju. Osoby te mają nadzieję na wzrost wartości posiadanych przez nich papierów w przyszłości. Akcje i obligacje są alternatywą dla lokat bądź też funduszy inwestycyjnych. Jednak ten sposób ulokowania oszczędności jest bardziej ryzykowny – można dużo więcej zyskać, ale też można więcej stracić.

Inwestycje na giełdzie są także korzystne dla sytuacji ekonomicznej państwa. Napędzają tworzenie nowych miejsc pracy oraz stymulują rozwój gospodarki. Sytuacja na giełdzie jest wskaźnikiem sytuacji gospodarczej w kraju. Ceny akcji przeważnie rosną wtedy, gdy gospodarka stabilnie się rozwija.

Polska Giełda Papierów Wartościowych została założona przez Skarb Państwa. Pierwsza sesja odbyła się 16 kwietnia 1991 roku. Notowano wtedy akcje 5 spółek. Obecnie jest ich ponad 400!

Pozostałe wpisy z tej kategorii