Lista wiadomości
Czy pieniądz ma cenę?

Czy pieniądz ma cenę?

WiadomościSKO Warszawa 08.05.2017

Okazuje się, że tak.

Nawet dwie: jedną zewnętrzną, o której informuje kurs walutowy, mówiący, ile pieniędzy naszej waluty musimy przeznaczyć na zakup pieniądza zagranicznego. Wartość pieniądza w kraju, w którym został on wyemitowany, ustala się za pomocą odniesienia do aktualnej stopy procentowej. Określa ją bank centralny danego kraju.

Za: nbportal.pl

Pozostałe wpisy z tej kategorii