Lista wiadomości
Czy pieniądz ma cenę?

Czy pieniądz ma cenę?

WiadomościSKO Warszawa 08.05.2017

Okazuje się, że tak.

Nawet dwie: jedną zewnętrzną, o której informuje kurs walutowy, mówiący, ile pieniędzy naszej waluty musimy przeznaczyć na zakup pieniądza zagranicznego. Wartość pieniądza w kraju, w którym został on wyemitowany, ustala się za pomocą odniesienia do aktualnej stopy procentowej. Określa ją bank centralny danego kraju.

Za: nbportal.pl

Pozostałe wpisy z tej kategorii

RRSO – co kryje się za tajemniczym skrótem?

09.10.2018
Na pewno zauważyłeś, że wszystkie reklamy kredytów i pożyczek mają jeden wspólny element – w każdej pojawia się tajemniczy skrót RRSO, a przy nim pewna wartość wyrażona w procentach. Co oznacza? O czym informuje? Po co umieszcza się go w ofertach banków? Czas rozwiązać tę zagadkę.
Więcej RRSO – co kryje się za tajemniczym skrótem?