Materiały dla mediów

W tym miejscu znajdziecie Państwo podstawowe informacje prasowe dotyczące naszych działań wraz z materiałami graficznymi. Stworzyliśmy także bazę pytań i odpowiedzi, które mogą być dla Państwa pomocne w tworzeniu materiałów. Pytania? Czegoś brakuje? Zapraszamy do kontaktu.

Pliki do pobrania

Zakończyła się VI edycja Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych Grupy BPS

W czwartek, 13 czerwca, w siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie wręczono nagrody zwycięzcom krajowego etapu konkursów w Programie TalentowiSKO.

0.19 MB, plik doc
16.07.2019, 15:19
Zakończyła się VI edycja Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych Grupy BPS

Start VI edycji Programu TalentowiSKO.

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS rozpoczynają Szóstą Edycję Programu TalentowiSKO – nową odsłonę Szkolnych Kas Oszczędności prowadzonych w Bankach Spółdzielczych od pokoleń.

0.17 MB, plik doc
31.08.2018, 14:03
Start VI edycji Programu TalentowiSKO.

Zakończono V Edycję Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych

W poniedziałek, 11 czerwca 2018 r., w siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie wręczono nagrody zwycięzcom krajowego etapu konkursów w Programie TalentowiSKO.

0.19 MB, plik doc
12.06.2018, 09:49
Zakończono V Edycję Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych

Pytania i odpowiedzi

Ogólne

  1. 1. Czym jest TalentowiSKO?
  2. 2. Kto jest organizatorem Programu TalentowiSKO?
  3. 3. Czy udział w Programie TalentowiSKO jest bezpłatny?
  4. 4. Kiedy rozpoczął się Program TalentowiSKO i ile będzie trwał?
  5. 5. Do kogo adresowany jest Program TalentowiSKO?
  6. 6. Jakie są założenia Programu?
  7. 7. W jaki sposób Program będzie realizowany?
  8. 8. Dlaczego Bank Spółdzielczy realizuje taki Program?

Dla nauczycieli

  1. 1. Jak mogę zgłosić swoją szkołę do Programu?
  2. 2. Czy mogę zgłosić szkołę do uczestnictwa w Programie w trakcie trwania roku szkolnego?
  3. 3. Na jakie wsparcie przy realizacji Programu mogą liczyć szkoły?
  4. 4. Jak otrzymać login i hasło do zakładki dla nauczycieli na stronie www.TalentowiSKO.pl?
  5. 5. Gdzie można znaleźć informacje na temat konkursów dla uczniów?
  6. 6. Na ile lekcji przewidziane są scenariusze zajęć dla poszczególnych grup wiekowych?
  7. 7. Czy Program jest zgodny z podstawą programową uchwaloną przez MEN?
  8. 8. Czy szkoła przed decyzją o przystąpieniu do Programu może otrzymać jeden pokazowy scenariusz lekcji?
  9. 9. Przez kogo zostały opracowane scenariusze zajęć?
  10. 10. Jakie korzyści daje szkole uczestnictwo w Programie?

Dla uczniów

  1. 1. Jak mogę wziąć udział w Programie TalentowiSKO?
  2. 2. Jak mogę wziąć udział w konkursach realizowanych w ramach Programu TalentowiSKO?

Ogólne

1. Czym jest TalentowiSKO?

TalentowiSKO to program Banków Spółdzielczych, rozwijający działanie Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży. Uczy myśleć pozytywnie o pieniądzu. Promuje dobre nawyki w oszczędzaniu i zaradność życiową.


2. Kto jest organizatorem Programu TalentowiSKO?

Organizatorem Programu TalentowiSKO są Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS.


3. Czy udział w Programie TalentowiSKO jest bezpłatny?

Tak. Udział szkół i uczniów w Programie jest bezpłatny.


4. Kiedy rozpoczął się Program TalentowiSKO i ile będzie trwał?

Programu TalentowiSKO rozpoczął się we wrześniu 2013r. W założeniu jest inicjatywą kilkuletnią.


5. Do kogo adresowany jest Program TalentowiSKO?

Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce.


6. Jakie są założenia Programu?

Wszystkie informacje na temat Programu – opis jego założeń, idei i narzędzi - znaleźć można w zakładce (Czym jest TalentowiSKO?)


7. W jaki sposób Program będzie realizowany?

Program będzie realizowany w oparciu o współpracę szkół i Banków Spółdzielczych. Szkoły po zgłoszeniu chęci udziału w Programie, otrzymają od Banków Spółdzielczych wszystkie informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia Programu. W przypadku, gdy szkoła do tej pory nie współpracowała z Bankiem Spółdzielczym w ramach SKO, a chce wziąć udział w Programie TalentowiSKO, powinna zgłosić się do najbliższego Banku Spółdzielczego z Grupy BPS. Natomiast szkoły, które prowadziły już SKO, mogą zapytać o możliwość dołączenia do Programu pracownika Banku Spółdzielczego, z którym do tej pory współpracowały. W ramach Programu realizowane będą lekcje w szkołach i bankach oraz konkursy dla uczniów.


8. Dlaczego Bank Spółdzielczy realizuje taki Program?

Właściwa edukacja finansowa jest podstawą rozwoju każdego człowieka. Obecny zakres nauczania w szkołach podstawowych nie uwzględnia zajęć z przedsiębiorczości, a program dotyczący tej tematyki w szkołach ponadpodstawowych nie dostarcza uczniom praktycznej wiedzy. Stąd, wśród Banków Spółdzielczych zrodziła się idea realizacji programu edukacyjnego TalentowiSKO. Jest on doskonałym sposobem na uzupełnienie tych braków i wypracowanie wśród uczniów umiejętności systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.

Dla nauczycieli

1. Jak mogę zgłosić swoją szkołę do Programu?

Do uczestnictwa w Programie szkoły będą zapraszane przez przedstawicieli Banków Spółdzielczych z Grupy BPS ze swojego regionu. Dyrektorzy szkół mogą również samodzielnie skontaktować się z najbliższym Bankiem Spółdzielczym z Grupy BPS i zadeklarować chęć przystąpienia do Programu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce Jak włączyć się do Programu?


2. Czy mogę zgłosić szkołę do uczestnictwa w Programie w trakcie trwania roku szkolnego?

Tak. Zalecamy jednak, by ze względu na planowane w ramach Programu konkursy dla uczniów, decyzję o uczestnictwie podjąć jak najwcześniej.


3. Na jakie wsparcie przy realizacji Programu mogą liczyć szkoły?

Każda szkoła uczestnicząca w Programie otrzyma darmowe, gotowe scenariusze lekcji wraz z kartami pracy, dostosowane do odpowiedniej grupy wiekowej uczniów. Uzyska także dostęp do zaszyfrowanej zakładki w ramach strony www.TalentowiSKO.pl. W dedykowanej zakładce znajdują się wszystkie materiały dotyczące Programu (m.in. scenariusze zajęć, karty pracy uczniów, folder informacyjny, materiały graficzne, opisy i regulaminy konkursów). Będzie miała także możliwość zgłaszania swoich uczniów do konkursów organizowanych w ramach Programu TalentowiSKO, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody.


4. Jak otrzymać login i hasło do zakładki dla nauczycieli na stronie www.TalentowiSKO.pl?

Aby otrzymać login i hasło do zakładki dla nauczycieli, szkoła powinna zwrócić się w tej kwestii do najbliższego Banku Spółdzielczego z Grupy BPS.


5. Gdzie można znaleźć informacje na temat konkursów dla uczniów?

Wszystkie informacje na temat konkursów (szczegółowe opisy, regulaminy, nagrody) dostępne są na stronie www.TalentowiSKO.pl w zakładce dedykowanej nauczycielom.


6. Na ile lekcji przewidziane są scenariusze zajęć dla poszczególnych grup wiekowych?

Scenariusze przewidują realizację cyklu lekcji dla czterech grup wiekowych uczniów. Lekcje będą realizowane w szkołach oraz w placówkach Banków Spółdzielczych z Grupy BPS.


7. Czy Program jest zgodny z podstawą programową uchwaloną przez MEN?

Tak. Program TalentowiSKO jest zgodny z podstawą programową uchwaloną przez MEN.


8. Czy szkoła przed decyzją o przystąpieniu do Programu może otrzymać jeden pokazowy scenariusz lekcji?

Tak, o przykładowy scenariusz należy poprosić za pośrednictwem maila – TalentowiSKO@bankbps.pl


9. Przez kogo zostały opracowane scenariusze zajęć?

Program zajęć został opracowany przez: a) Ekspert finansowy – prof. dr hab. Elżbieta MĄCZYŃSKA - kierownik Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, profesor nadzwyczajny SGH, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN; Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Sekretarz naukowy i członek Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, która pod względem merytorycznym opracowała materiały do programu. b) Metodyk – mgr Gabriela Gajewska, nauczyciel dyplomowany Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie, autorka fachowych artykułów oraz książek edukacyjnych dla uczniów, wykładowca w studium pedagogicznym i ekspert MEN do spraw awansu zawodowego, która dostosowała merytoryczne materiały pod względem poziomu nauczania. c) Nauczyciel przedsiębiorczości – mgr Katarzyna Kowalik nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie, w skład którego wchodzi V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka oraz Szkoła Podstawowa nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi. d) mgr Ewa Piechota – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie (V LO i Szkoła Podstawowa nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi), dziennikarka, studia podyplomowe z zakresu promocji i reklamy na UAM w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą w Kaliszu, studia podyplomowe z etyki, b. metodyk nauczania j. polskiego w Szczecinie.


10. Jakie korzyści daje szkole uczestnictwo w Programie?

Dzięki uczestnictwu w Programie szkoła: • Wzmacnia swój wizerunek. Dzieci, rodzice, kuratoria widzą, że szkoła dokłada wszelkich starań, by jak najlepiej wykształcić swoich uczniów i pomóc im w rozwoju osobistym. • Możliwość ponadprogramowego edukowania swoich uczniów w zakresie finansów, przedsiębiorczości i rozwoju talentów (nie tylko w zakresie proponowanym przez MEN). • Dostęp do znakomicie przygotowanych, eksperckich scenariuszy zajęć, które rozwijają kreatywność uczniów i uczą pozytywnie o pieniądzu, przedsiębiorczości i oszczędzaniu. • Możliwość przekazania swoim uczniom konkretnych umiejętności, które mogą przyczynić się, do ich sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. • Lepsze przygotowanie uczniów do testów w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i egzaminu maturalnego. • Dostęp do nowoczesnej platformy internetowej www.TalentowiSKO.pl, która ma służyć rozwijaniu wiedzy uczniów. Dla szkół została opracowana specjalna, zaszyfrowana sekcja, z której mogą korzystać nauczyciele i dyrektorzy szkół. Znajdziecie tam Państwo wszystkie materiały niezbędne do realizacji Programu. Dostęp do tej sekcji możliwy jest tylko po wpisaniu loginu i indywidualnego hasła, które otrzymuje użytkownik. W ramach strony www stworzony został również dział BlogowiSKO, który daje szkołom możliwość zakładania blogów, poprzez które szkoły mogą promować swoje działania realizowane w Programie TalentowiSKO. • Możliwość gratyfikacji swoich uczniów w postaci nagród w konkursach z zakresu oszczędzania. Przykładowe nagrody: e-booki, gry planszowe, sprzęt sportowy. 11. Na jakie umiejętności/zakres wiedzy scenariusze lekcji kładą największy nacisk? Scenariusze zostały dostosowane do czterech grup wiekowych uczniów. Uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VI) poznają m.in. polskie pieniądze i ich wartość. Nauczą się także odpowiedzialnego dysponowania nimi, oszczędzania i przeznaczania ich na konkretny cel. Uczniowe klas VII-VIII otrzymają praktyczną wiedzę o finansach, która pomoże im w organizacji działań ukierunkowanych na zdobycie środków finansowych na wybrany cel. Uczniowie szkół ponadpodstawowych nauczą się m.in. zasad funkcjonowania instytucji bankowych, rachunków i produktów bankowych. Dowiedzą się także jak przygotować biznes plan, jak pozyskać fundusze na wspólne przedsięwzięcie klasowe, własny biznes czy studia.

Dla uczniów

1. Jak mogę wziąć udział w Programie TalentowiSKO?

Program TalentowiSKO realizowany jest w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Jeśli chcesz wziąć udział w Programie, zapytaj swojego dyrektora, wychowawcę bądź nauczyciela o to, czy Twoja szkoła przystąpiła do Programu.


2. Jak mogę wziąć udział w konkursach realizowanych w ramach Programu TalentowiSKO?

W konkursach mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ze szkół objętych Programem TalentowiSKO. Podczas lekcji realizowanych w ramach Programu, Twój nauczyciel na pewno poinformuje Cię o możliwościach udziału w konkursach. Informacje na temat konkursów znajdziesz również w zakładce WiadomościSKO. Jeśli masz inne pytania dotyczące Programu TalentowiSKO prosimy o kontakt na adres e-mail: TalentowiSKO@bankbps.pl