Powrót do BlogowiSKO Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Warszawa 14.11.2014

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Dnia  14   listopada  2014 roku   rodzice naszych uczniów gromadzili   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na placu  kościelnym w Latowiczu. Uczniowie mieli za zadanie przygotować wraz z rodzicami niepotrzebny sprzęt i przypomnieć o powyższej akcji wśród rodziny i znajomych.

Nasza szkoła jest realizatorem projektu edukacyjno- humanitarnego Pomoc Kościołowi  w Potrzebie i współpracuje z Firmą Green Office Ecologic, która poprzez swoją działalność wspiera realizację projektu. Środki uzyskane z przetworzenia sprzętu i odzysku pochodzących z niego surowców przeznaczone zostaną min. na finansowanie budowy studni w krajach trzeciego świata w ramach projektu „ Grosz Jak kropla Wody ”   na wsparcie działalności humanitarnej w szkołach i szpitalach prowadzonych przez misjonarzy na całym świecie.

Cieszy nas fakt, że udało się wzbudzić w  społeczności szkolnej,  lokalnej nie tylko postawę empatii wobec osób potrzebujących, ale również świadomość ekologiczną. Jej następstwem stał się aktywny udział mieszkańców Latowicza
i okolicznych miejscowości w zbiórce EKOŚMIECI.

Pozostałe wpisy z tej kategorii