Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu
X FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ  ---    Milicz 2016

X FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ --- Milicz 2016

Warszawa 27.10.2016

1.Celem konkursu jest popularyzacja wśród społeczeństwa twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej.

 

2. W konkursie mogą brać udział wykonawcy indywidualni i zespoły

I     kat. – uczniowie szkoły podstawowej ( kl. V-VI  )

II    kat. – uczniowie gimnazjum ( kl. I-III )

III  kat. – uczniowie szkół średnich

                        IV   kat. – zespoły wokalne

                        V   kat.  - osoby dorosłe

3.  Soliści i zespoły wokalne wykonują po jednym utworze do wyboru.

4.  Czas jednej prezentacji nie może przekraczać 5 minut.

5.  Piosenki mogą być wykonane w wersji oryginalnej lub we własnej interpretacji  i  aranżacji.

6.  Organizatorzy zapewnią instrument klawiszowy oraz odtwarzacz płyt CD.      

7.  W konkursie nie może brać udziału laureat  I  miejsca poprzedniej edycji.

8.  Konkurs odbędzie się w sali koncertowej Ośrodka Kultury w Miliczu dnia 24 listopada 2016 r.
(czwartek) o godz. 900 .

9.  Członkowie komisji dokonają oceny wg następujących kryteriów: poprawność wykonania                          (dykcja, ustawienie głosu, aranżacja, emisja głosu), kultura wykonania, interpretacja.

10. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania jednej nagrody specjalnej za szczególne wrażenia      

      artystyczne.

11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie karty zgłoszenia do 17.11.2016 r. na adres:               Ośrodek Kultury

      ul. Piłsudskiego 14

      56-300 Milicz

       tel. 71-38-41-124

       lub na e-mail: instruktorzy@kultura-milicz.pl

 

12. Decyzje jury są ostateczne.

13. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej:www.kultura-milicz.pl,
      www.bibliotekamilicz.pl

Na najlepszych wykonawców czekają nagrody.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

                                                                                       

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:

      Joanna Kwaśniak,Wiktoria Trembecka - instruktorzy Ośrodka Kultury w Miliczu,  tel. 71 38 41 124 

     

Pozostałe wpisy z tej kategorii