Powrót do BlogowiSKO Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu
Wywieś Flagę !

Wywieś Flagę !

Warszawa 10.11.2015

Akcja patriotyczna "Flaga".

Zbliża się 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, czyli najważniejsze polskie święto narodowe. W tym roku obchodzić będziemy 97 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Zachęcamy  wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców oraz wszystkich mieszkańców Gminy Latowicz  do wywieszania w dniu 11 listopada flag narodowych. Akcja patriotyczna "Flaga" jest inicjatywą społeczną mającą na celu promocję postaw patriotycznych i form manifestacji swojego patriotyzmu. Akcja organizowana w okresie Święta Niepodległości. Zdając sobie sprawę, że tematyka patriotyczna z trudem dociera ze swoim przekazem do społeczeństwa, a szczególnie do młodego pokolenia Polaków, zbyt często kojarząc się z przeszłością, patosem minionych czasów, a często także ze starodawnym światopoglądem, staramy się ten niekorzystny trend odwrócić. Chcemy pokazać, że Ojczyzna może być żywa w naszych sercach, blisko nas, na wyciągnięcie ręki. Dlatego swoimi działaniami będziemy starali się promować idee patriotyzmu, mając nadzieję, że w ten sposób uda nam się rozbudzić żar w sercach Polaków.

Cele akcji:

  • Upowszechnienie w społeczeństwie form manifestowania postaw patriotycznych
  • Wzrost świadomości społecznej w zakresie historii państwa polskiego, przede wszystkim w zakresie jego symboli - flagi, godła oraz hymnu państwowego.
  • Aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Latowicz.

 

 

 

 

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii