Powrót do BlogowiSKO Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu
Wywieś flagę i uczcij Niepodległość !

Wywieś flagę i uczcij Niepodległość !

Warszawa 10.11.2014

Świętuj razem z nami rocznicę Odzyskania Niepodległości

Zbliża się 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, czyli najważniejsze polskie święto narodowe. W tym roku będziemy obchodzić  96 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Zachęcamy  wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, oraz wszystkich mieszkańców Gminy Latowicz  do wywieszania w dniu 11 listopada flag narodowych. Prezentując podczas Narodowego Święta Niepodległości biało-czerwoną flagę dajmy wyraz naszym patriotycznym uczuciom. Okażmy należną pamięć tym wszystkim, którzy wnieśli w nasze czasy wolność oraz tak cenne idee miłości do Ojczyzny, suwerenności i narodowej solidarności.

Zaakcentujmy wspólnie  nasz patriotyzm,  pamięć oraz przywiązanie
i szacunek do barw narodowych. Nie bądźmy obojętni wobec patriotycznych tradycji i postaw - zróbmy wszystko, by 11 listopada 2014 roku upłynął w naszej szkole,  gminie, rodzinach pod znakiem prawdziwego manifestu narodowej tożsamości.

Pozostałe wpisy z tej kategorii