Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa we Wróblińcu
Turniej pożarniczy

Turniej pożarniczy

Wpis dodany przez szkołę Szkoła Podstawowa we Wróblińcu
Warszawa 24.03.2015

GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ W MILICZU

W czwartek 12 marca  2015r. w Urzędzie miejskim odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej dla szkół gminy Milicz, zorganizowany przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Miliczu. Wzięli w nim udział uczniowie, wyłonieni wcześniej w eliminacjach szkolnych. W sali Urzędu Miejskiego zmierzyły się ze sobą dwuosobowe drużyny ze szkół podstawowych w Miliczu, Sułowie, Dunkowej, Wziąchowa Wielkiego  i Czatkowic,  gimnazjów z Milicza, AD Astry w Miliczu, Społecznego w Miliczu, Wróblińca  i Sułowa oraz w kategorii szkół ponadgimnazjalnych  wzięli udział  uczniowie ZSL  w Miliczu, ZS przy ul. Trzebnickiej ( Technikum i szkoła zawodowa) oraz z I LO w Miliczu.. 

            Wszyscy uczestnicy rozwiązywali test składający się z  pytań zamkniętych

 z zakresu m.in. historii pożarnictwa OSP, przepisów przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego. W skład komisji oceniającej prace uczniów weszli organizatorzy z ramienia OSP oraz opiekunowie uczniów z poszczególnych szkół. W kategorii gimnazja test składał się z 60 pytań, które nie należały do łatwych.

Naszą szkołę reprezentowali: Daria Pijacka i Aleksandra Piotrowska.  W kategorii gimnazjów najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie z Gimnazjum w Sułowie, którzy zajęli pierwsze i trzecie miejsca, drugie miejsce zajęło gimnazjum w Miliczu. Nasze uczennice zajęły kolejno czwarte i piąte miejsce tracąc do zwycięzców bardzo niewiele. 

Pozostałe wpisy z tej kategorii