Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie z oddziałami gimnazjalnymi (Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza)
TAKIE ŚWIĘTO TYLKO W GIMNAZJUM NR 2

TAKIE ŚWIĘTO TYLKO W GIMNAZJUM NR 2

Warszawa 22.10.2015

1 października 2015 roku w Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza w Lubartowie, świętowano 115 lecie spółdzielczości uczniowskiej i uroczyste otwarcie nowej siedziby sklepiku szkolnego.

Na uroczystość przybyli, Anna Bulka - prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Janusz Paszkowski -  prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Burmistrz Miasta Lubartów - Janusz Bodziacki, prezes SPOŁEM Lubartów  - Grzegorz Poznański, prezes Banku Spółdzielczego w Lubartowie - Władysław Mikucewicz, Przewodnicząca Rady Rodziców - Magdalena Monist Czerwińska. Gości powitali Sławomir Zdunek i Anna Rzezak - dyrekcja szkoły oraz 55 młodych spółdzielców z opiekunem Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka” Małgorzatą  Wysoczyńską.

Uroczystość rozpoczęła się w przestronnym, pięknie urządzonym wnętrzu, które przeszło kapitalny remont i pełni funkcję sklepiku szkolnego i mini kawiarenki. Goście byli pełni podziwu i uznania dla tego przedsięwzięcia, tym bardziej, że zostało wykonane wyłącznie ze środków własnych szkoły i spółdzielni. Padło wiele ciepłych słów pod adresem gospodarzy. Były podziękowania, prezenty i życzenia. Oficjalnego otwarcia sklepiku szkolnego dokonano poprzez symboliczne przecięcie wstęgi.

Dyrektor, Sławomir Zdunek podziękował wszystkim za przybycie. Szczególne podziękowania, za dotychczasowe wspieranie inicjatyw podejmowanych przez szkołę i Spółdzielnię Uczniowską „Karmelka” skierował do prezesów , Grzegorza Poznańskiego i Władysława Mikucewicza.

Anna Bulka - prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej życząc spółdzielni sukcesów w dalszym działaniu, nadmieniła, że według danych Fundacji, w Polsce działa blisko 5000 spółdzielni uczniowskich. Praca w nich kształtuje postawy przedsiębiorcze oraz umiejętność podejmowania decyzji. Uczy mądrego gospodarowania i szacunku do zarobionych pieniędzy. Zwiększa zaangażowanie uczniów w życie szkoły a także zagospodarowuje ich czas wolny. Prezes Janusz Paszkowski wspomniał o roli spółdzielni uczniowskich w zakresie wychowania i edukacji. Pochwalił wielkie zaangażowanie dyrekcji szkoły w propagowanie idei współdziałania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych przez szkolną spółdzielnię.

 Burmistrz Janusz Bodziacki, z uznaniem odniósł się do inicjatyw podejmowanych przez spółdzielnię uczniowską. Życzył młodym spółdzielcom wytrwałości w działaniach i wielu sukcesów. Do życzeń dołączył się prezes Banku Spółdzielczego – Władysław Mikucewicz, przekazując na ręce prezes Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka” – Justyny Cieniuch, pamiątkowy medal z podobizną Stanisława Staszica – prekursora spółdzielczości polskiej. Grzegorz Poznański – prezes SPOŁEM Lubartów, chwali sobie współpracę ze szkołą i spółdzielnią uczniowską. Warto w nich inwestować i wspierać w działaniach. Mają mnóstwo pomysłów i widać w nich potencjał. Chcą pracować i nie brak im zapału do pracy. To duża zasługa dyrekcji szkoły i opiekuna – powiedział, dodając, że „Karmelka” jest jedyną spółdzielnią uczniowską w województwie lubelskim.

 Dalsza część uroczystości odbywała się w sali konferencyjnej. Janusz Paszkowski - prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy wygłosił prelekcję nt. początków spółdzielczości w Polsce i na świecie. Z kolei Anna Bulka - prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości przedstawiła prezentację dotyczącą Spółdzielczości Uczniowskiej, przybliżając postać Jadwigi Dziubińskiej, założycielki pierwszej spółdzielni uczniowskiej w Polsce. Po tych wystąpieniach, zgromadzeni na sali goście i liczni spółdzielcy, obejrzeli prezentację Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka”. Bogatą działalność spółdzielni, przedstawiła Edyta Rybak. Pokazano w niej m.in. działalność gospodarczą i statutową spółdzielni, uczestnictwo w II Kongresie Spółdzielczości Uczniowskiej w Warszawie, Ogólnopolskim Sejmiku Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie, współpracę ze SPOŁEM Lubartów sprawującą patronat nad spółdzielnią, Bankiem Spółdzielczym w Lubartowie, a także organizowane imprezy i wycieczki, współpracę z organizacjami szkolnymi, spółdzielczy wolontariat oraz różnorodne formy propagowania idei spółdzielczości w szkole i środowisku. Prezentację przyjęto gromkimi brawami i słowami uznania, za tak wszechstronne działania spółdzielni. Na zakończenie, uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę fotograficzną „Z życia Karmelki” oraz kroniki spółdzielni.

Pozostałe wpisy z tej kategorii