Powrót do BlogowiSKO Zespół Szkół w Latowiczu
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Wpis dodany przez szkołę Zespół Szkół w Latowiczu
Warszawa 03.04.2018

2 kwietnia 2018r.

Światowy Dzień Autyzmu został ustanowiony przez ONZ i przypada na 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum Autyzmu.  W ZS w Latowiczu już po raz czwarty aktywnie włączamy się w popularyzowanie przesłania przypadającego na 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, w którym rozpowszechniamy informacje na temat autyzmu oraz zwracamy uwagę na problemy osób nim dotkniętych i ich rodzin. Tego dnia ludzie na wszystkich kontynentach świecą na niebiesko, żeby okazać solidarność z dziećmi autystycznymi. Akcja ta nazywa się „Light in up blue” i ma na celu ukazanie wsparcia i jedności z osobami cierpiącymi na Autyzm oraz ich rodzinami. 
 Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które obejmuje wiele sfer funkcjonowania danego człowieka. Pojawia się on tuż po urodzeniu lub do 36 miesiąca życia (okres wczesnego dzieciństwa). 
Jakie są kryteria autyzmu według klasyfikacji ICD-10? 
a) Jest to nieprawidłowy lub też upośledzony rozwój dziecka widoczny już przed 3 rokiem życia, objawiający się w co najmniej jednym z niżej wymienionych obszarów takich jak: 
- rozumienie oraz ekspresja językowa, 
- rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub wzajemnych kontaktów społecznych, 
- dość często związany jest z zabawą funkcjonalną, 
- nieprawidłowe interakcje społeczne np. nieumiejętne korzystanie z kontaktu wzrokowego (mimiki, gestów), zaburzone kontakty z rówieśnikami, problemy z wyrażaniem emocji (reagowaniem na emocje innych), odmienne reagowanie, 
nieumiejętność dzielenia się swoimi przeżyciami, zainteresowaniami oraz osiągnięciami. 
b) Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się, które mogą przejawiać się w opóźnionym rozwoju mowy lub jej braku, braku umiejętności komunikowania się, w stereotypowym lub powtarzającym się wykorzystywaniem słów lub wyrażeń, braku spontaniczności podczas zabaw „na niby”. 
c) Powtarzające się wzorce zachowania, aktywności oraz zainteresowań (co najmniej jeden obszar), które mogą dotyczyć np. zainteresowaniem tylko jednym tematem o nieprawidłowej treści, przywiązaniem do pewnych niestandardowych czynności rutynowych i zrytualizowanych, powtarzaniem się pewnego rodzaju manier ruchowych, koncentracją na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów. Autyzm polega na odizolowaniu się człowieka od świata zewnętrznego, a także ograniczeniu wymiany informacji pomiędzy osobą cierpiącą na tego typu zaburzenie, a środowiskiem zewnętrznym. Przyczyny nie są niestety do końca znane. Badacze podejrzewają jednak, że pewne czynniki mają wpływ na rozwój autyzmu. Wymieniają oni czynniki biologiczne oraz psychologiczne. Biologiczne dotyczą uszkodzenia mózgu dziecka w trakcie ciąży bądź porodu. Mówi się, iż autyzm powiązany jest z niedotlenieniem w okresie płodowym i noworodkowym. Innymi przyczynami wskazanymi przez osoby zajmujące się Autyzmem mogą być np. toksoplazmoza, uwarunkowania genetyczne, Dziecięce Porażenie Mózgowe, wiek ojca- powyżej 40 roku życia, urazy okołoporodowe, a nawet alergia.

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Etap II międzyszkolny

18.03.2020
W tej części konkursu zaprosiliśmy uczniów ze szkół z naszej gminy, którzy również biorą udział w kolejnej edycji konkursu„ Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”.
Więcej Etap II międzyszkolny

Podziękowania

18.03.2020
W przedświątecznych przygotowaniach nie zapomnieliśmy wesprzeć hospicjum w Wiśniowej. W akcji "Bądźmy razem" uczniowie zebrali kosmetyki i wykonali piękne pocztówki dla podopiecznych hospicjum.
Więcej Podziękowania