Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie z oddziałami gimnazjalnymi (Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza)
Spotkanie z miłośnikami znaczków w Gimnazjum nr 2

Spotkanie z miłośnikami znaczków w Gimnazjum nr 2

Warszawa 22.01.2016

19 stycznie br. na zaproszenie pana Sławomira Zdunka – dyrektora Gimnazjum nr 2 w Lubartowie, w naszym gimnazjum odbyło się interesujące spotkanie z miłośnikami filatelistyki. Uczniowie klasy Ia i Ic mieli okazję poznać pasjonatów filatelistyki i dowiedzieć się czym jest filatelistyka i na czy polega kolekcjonowanie znaczków.

                Swoją pasją do filatelistyki gimnazjalistów próbowali zarazić: pan Wiesław Greszata – prezes Zarządu Koła Filatelistycznego nr 21 w Lublinie, pan Janusz Koput – Członek Honorowy PZF i Honorowy Prezes Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo". Członek Polskiego Związku Filatelistów, pani Anna Frymus – Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki Poczty Polskiej w Lublinie oraz pan Andrzej Żeromski – Prezes Lubartowskiego Oddziału Koła Filatelistycznego.

                W świat znaczków pocztowych i filatelistyki naszych gimnazjalistów wprowadził pan Wiesław Greszata, który dokładnie wyjaśnił zgromadzonym uczniom czym jest filatelistyka, czym się zajmuje oraz co można kolekcjonować w ramach szeroko pojętej filatelistyki. Następnie pan Janusz Koput w bardzo ciekawy sposób opowiedział uczniom co może się znajdować na znaczku pocztowym czy jak można klasyfikować kolekcje znaczków. Wszystkie przekazywane przez pana Janusza Koputa informacje ubarwiane były wieloma ciekawostkami dotyczącymi poszczególnych znaczków.

Informacje dotyczące obecnie wydawanych przez Pocztę Polską znaczków przekazała naszym gimnazjalistom pani Anna Frymus.

                Podczas spotkania uczniowie mieli również okazję zobaczyć kolekcje znaczków przywiezione przez naszych gości, w której znajdował się m.in. pierwszy polski znaczek pocztowy.

Na zakończenie tego ciekawego spotkania gimnazjaliści zachęcani do rozpoczęcia przygody z kolekcjonowaniem znaczków otrzymali od naszych gości pakiety znaczków pocztowych, które być może, staną się początkiem niezwykłych kolekcji.

Pozostałe wpisy z tej kategorii