Powrót do BlogowiSKO Publiczne Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu
Ślubowanie wolontariuszy - członków SKO

Ślubowanie wolontariuszy - członków SKO

Warszawa 20.01.2015

Szkolny Klub Wolontariusza „UŚMIECH” działający przy Gimnazjum im Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu został powołany jako organizacja szkolna i wpisany do rejestru Krajowego Centrum Wolontariatu w grudniu 2009 roku. Ale już wcześniej uczniowie naszej szkoły brali aktywny udział w różnych akcjach charytatywnych.Wolontariuszem może zostać niemal każdy. Nie liczy się tutaj płeć, rasa, narodowość, wyznanie czy przekonania polityczne.

 Wolontariusz nie musi mieć żadnych specjalnych kwalifikacji ani doświadczenia. Jedynymi kryteriami są tutaj silna motywacja oraz czas i uwaga , które gotowi jesteśmy poświęcić innym.

Hasło naszego Klubu brzmi: Jesteśmy, pomagamy… i przez swoja pracę realizujemy podstawowe cele wolontariatu :
- uwrażliwienie siebie na potrzeby innych,
- niesienie pomocy tam, gdzie na nią czekają,
- uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy,
- współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność charytatywną,
- włączanie się w akcje charytatywne na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- pomoc zwierzętom,
- podejmowanie własnych inicjatyw,
- poczucie wzajemnej współodpowiedzialności i zaufania,
- wzrost samodzielności działania i odpowiedzialności za nie,
- rozwijanie i doskonalenie własnych talentów.

W naszym Klubie w bieżącym roku szkolnym pracuje 76 wolontariuszy, opiekunem i koordynatorem Klubu jest p. pedagog Beata Soboń.
Od września tego roku szkolnego podjęliśmy następujące działania:
- sprzedaż cegiełek na rzecz Fundacji Pomóż i Ty  w kwocie 100zł
- udział w rozpoczęciu kampanii Hospicyjnej „ Pola Nadziei 2014” organizowanej przez Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach
- sprzedaż cegiełek na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach na kwotę 400 zł

- od 13 października  2014r.nasz Szkolny Klub Wolontariusza „ UŚMIECH” przystąpił do ogólnopolskiego konkursu woluntarystycznego TalentowiSKO realizując projekt: „ Remont pomieszczenia oraz  organizacja i wyposażenie świetlicy w Mieszkaniu Chronionym w Starym Zamościu”  w ramach projektu wolontariusze jako członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności (SKO) podjęli  już szereg działań  mających na celu gromadzenie środków finansowych na w/w cel. 
Patronat nad tym konkursem objął Bank Spółdzielczy w Izbicy.
W ramach tego projektu działa Sklepik  Dobrych Serc organizowane są kiermasze cegiełek ( np. kotyliony na 11 listopada, filcowe choinki)) i co czwartkowe kiermasze ciast domowych i innych smakowitości.
Konkurs trwa do 30 kwietnia 2015r.
Dziękujemy  Panu dyrektorowi , nauczycielom, pracownikom naszej szkoły i wszystkim naszym koleżankom i kolegom za aktywny udział w tych kiermaszach i  za zakupy w naszym sklepiku. Potrzebujemy Waszej pomocy aby godnie  reprezentować naszą szkołę w podsumowaniu naszego udziału w tym ogólnopolskim konkursie.
Po zakończeniu konkursu wszystkie zarobione przez nas pieniądze zostaną przeznaczone na nasz cel projektowy.
- od września tradycyjnie zbieramy plastikowe nakrętki w konkursie na Najbardziej nakręconą klasę
Na dzień dzisiejszy wyniki konkursu są następujące:
Klasa IA– 7 pkt.
Klasa IB – 17 pkt.
Klasa IIA – 22 pkt.
Klasa IIB – 4 pkt.
Klasa IIC  - 2 pkt.
Klasa IIIA – 3 pkt.
Klasa IIIB – 3 pkt.
Klasa IIIC – 5 pkt.
Nauczyciele – 4 pkt.
Pracownicy – 10 pkt.
Nakrętki przekazywane są po połowie na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach oraz na protezę prawej rączki dla 1,5 rocznego Szymonka Bondyry z Zamościa.
Klub nasz wziął udział w przygotowaniu Szlachetnej paczki dla potrzebującej rodziny z Zamościa . Mamy nadzieję , że przy jej rozpakowywaniu u członków tej rodziny pojawił się uśmiech i wywołała ona zadowolenie i choć w pewnym stopniu podniosła poczucie własnej wartości  i sprawi, że święta Bożego Narodzenia będą radosne.
 Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu tej Szlachetnej paczki.
Obecnie jeszcze trwa akcja „Zostań Świętym Mikołajem” – prowadzona na potrzeby Domu Dziecka  w Łabuniach.  Akcja ta polega na zbiórce ubrań, butów, zabawek, książek, żywności, środków czystości dla dzieci z tego właśnie Domu Dziecka.
Dom Dziecka po przejrzeniu otrzymanych od nas darów- niepotrzebne przekazuje do Polskiego Czerwonego Krzyża w Zamościu.  Tym sposobem wszystko jest wykorzystane i cieszy małego albo dużego człowieka.
W bieżącym roku szkolnym w SzKW „ UŚMIECH” pracuje 70 wolontariuszy - członków SKO. Liderem Klubu jest Ola Wodyk z klasy IIIB
Dzisiaj chcemy aby nowo przyjęci wolontariusze – członkowie SKO w Waszej obecności złożyli uroczyste ślubowanie, które umożliwi im oficjalną drogę do pracy w wolontariacie na szczeblu podstawowym czyli na terenie naszej szkoły jak i później w szkołach ponadgimnazjalnych w tzw. wolontariacie zaangażowanym.

 

 

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii

UWAGA KONKURS!

17.10.2019
Członkowie SKO przygotowali kolejny konkurs na miesiąc listopad oraz wykonali gazetkę pt: " Oszczędzać, jak to łatwo powiedzieć"... :)
Więcej UWAGA KONKURS!

Konkurs na pracę pisemną „Ziarnko do ziarnka, czyli mój sposób na oszczędzanie”- zdradź nam swoją tajemnicę … „

13.10.2019
Regulamin konkursu na pracę pisemną Cele konkursu: Popularyzowanie wśród uczniów idei oszczędzania Kształtowanie wyobraźni uczniów Warunki uczestnictwa: Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-VIII Tematyka pracy: „Ziarnko do ziarnka, czyli mój sposób na oszczędzanie”- zdradź nam swoją tajemnicę … „ Konkurs będzie oceniany w kategoriach wiekowych Klasy I-III Klasy IV-VIII Praca pisemna Prace należy opisać na odwrocie kartki: nazwisko i imię ucznia, klasa Termin: 8 listopada 2019 r. – piątek do opiekuna SKO
Więcej Konkurs na pracę pisemną „Ziarnko do ziarnka, czyli mój sposób na oszczędzanie”- zdradź nam swoją tajemnicę … „

Bajkowe SKO

10.10.2019
Członkowie szkolnego SKO bardzo aktywnie przyłączyli się do wspólnego napisania bajki, które zorganizowała biblioteka szkolna.
Więcej Bajkowe SKO

Apel podsumowujący miesiąc wrzesień

10.10.2019
Apel podsumowujący miesiąc wrzesień 8 października na apelu podsumowaliśmy najlepiej oszczędzająca klasę. Okazało się, że jest to klasa VIII . Wyłoniliśmy również mistrzów oszczędzania w miesiącu wrześniu. Klasa VIII w tej kategorii też zwycieżyła, gdyż mistrzynią została Skoczeń Wioletta Każdy z uczniów dostał dyplom i upominek związany z SKO.
Więcej Apel podsumowujący miesiąc wrzesień