Powrót do BlogowiSKO Zespół Szkół w Latowiczu
Selektywna zbiórka baterii w naszej szkole

Selektywna zbiórka baterii w naszej szkole

Wpis dodany przez szkołę Zespół Szkół w Latowiczu
Warszawa 10.10.2015

Konkurs - Zbiórka zużytych baterii 2015

Dnia 8 października  2015 r. nasza szkoła przekazała firmie REBA,  zebrane wśród uczniów naszej szkoły zużyte baterie w ramach konkursu "Zbiórka zużytych baterii 2015".

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Może nastąpić: skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Stosowany w akumulatorach elektrolit czyli rozcieńczony kwas siarkowy (H2SO4) w przypadku uszkodzenia obudowy i wycieku może spowodować korozję rur kanalizacyjnych oraz działa zabójczo na florę bakteryjną w oczyszczalniach ścieków. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów. W naszej szkole zbieramy zużyte baterie we współpracy
 z firmą REBA .

      Wszystkie zebrane zużyte baterie poddawane są recyklingowi dzięki czemu:

• zmniejsza się  zanieczyszczenie środowiska,

• odzyskuje się wiele cennych surowców

• zmniejsza się ilość odpadów na składowisku

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Etap II międzyszkolny

18.03.2020
W tej części konkursu zaprosiliśmy uczniów ze szkół z naszej gminy, którzy również biorą udział w kolejnej edycji konkursu„ Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”.
Więcej Etap II międzyszkolny

Podziękowania

18.03.2020
W przedświątecznych przygotowaniach nie zapomnieliśmy wesprzeć hospicjum w Wiśniowej. W akcji "Bądźmy razem" uczniowie zebrali kosmetyki i wykonali piękne pocztówki dla podopiecznych hospicjum.
Więcej Podziękowania