Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie z oddziałami gimnazjalnymi (Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza)
Ruch spółdzielczy i jego umocowanie w prawie unijnym

Ruch spółdzielczy i jego umocowanie w prawie unijnym

Warszawa 25.11.2016

17 listopada 2016 roku w Gimnazjum nr 2 odbyło się spotkanie z panem Mirosławem Gajewskim Wiceprezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubartowie poświęcone spółdzielczości. W spotkaniu uczestniczyli pan dyrektor Sławomir Zdunek, pani Małgorzata Wysoczyńska, opiekunka Spółdzielni Uczniowskiej oraz młodzież ze Szkolnego Klubu Europejskiego „EuroGim”, Szkolnej Kasy Oszczędności i Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka”.

                Celem spotkania było przybliżenie problematyki związanej z ruchem spółdzielczym, jego historią, zasadami działania, a także umocowaniami w prawie unijnym. Pan Gajewski w swoim wystąpieniu nawiązał do idei ruchu spółdzielczego sięgającego do początków wieku XIX, kiedy spółdzielczość zrodziła się jako reakcja biedniejszych grup społecznych na drapieżny kapitalizm.

            Pan Gajewski podkreślił, iż spółdzielnia to nic innego, jak „społeczne przedsiębiorstwo, zrzeszenie ludzi, którzy zjednoczyli się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo”. Ta idea jest realizowana aż po dzień dzisiejszy. Potwierdzeniem są działania naszego Banku Spółdzielczego w Lubartowie, który jest zaangażowany w wiele programów i akcji adresowanych do środowiska lokalnego.

Między innymi, roztacza opiekę nad Spółdzielnią Uczniowską „Karmelka”, Szkolną Kasą Oszczędnościową oraz imprezami sportowo-rekreacyjnymi w naszej szkole.Warto pamiętać o największym sukcesie naszej Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka”, która pod patronatem Banku Spółdzielczego w Lubartowie zajęła drugie miejsce w kraju w Trzeciej Edycji Programu TalentowiSKO.

                Pan Gajewski zwrócił uwagę, iż ruch spółdzielczy bardzo prężnie działa w najbardziej rozwiniętych gospodarkach świata. Banki spółdzielcze wielu krajów Unii Europejskiej zajmują czołową pozycję w systemach finansowych swoich państw. Okazuje się, że co drugi Francuz i co trzeci Niemiec jest klientem banku spółdzielczego. Ponadto wiele z tych banków funkcjonuje na rynku polskim, a nawet w Lubartowie. 

                O randze ruchu spółdzielczego może świadczyć fakt, iż Komisja Europejska w 2003 roku przyjęła rozporządzenie określające główne zasady uniwersalnego statutu spółdzielni europejskich, który ma na celu wspieranie tej formy gospodarowania w Unii Europejskiej, a Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.

                Na zakończenie spotkania uczniowie porozmawiali z panem Gajewskim o możliwościach pracy w Banku Spółdzielczym, o kontach dla młodzieży. Podsumowaniem spotkania był mini quiz dotyczący ruchu spółdzielczego. Zwycięzcy Wiktor Wójcik i Klaudia Mitura otrzymali nagrody: torbę podróżną i torbę na laptopa ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie.

                W miłej atmosferze przy ciastkach i owocach spędziliśmy czwartkowe popołudnie, poszerzając swoją wiedzę na temat spółdzielczości.

Pozostałe wpisy z tej kategorii