Powrót do BlogowiSKO Publiczne Gimnazium im.Wincentego Witosa w Pławie
Przed wyborami samorządowymi

Przed wyborami samorządowymi

Warszawa 14.11.2014

Przygotowujemy się do pełnienia roli obywatela aktywnego

W piątek, 14 listopada 2014 r. w klasie III a i III  b odbyły się lekcje otwarte z wiedzy o społeczeństwie z udziałem zaproszonych gości.

Zajęcia dotyczyły podsumowania pracy nad projektem edukacyjnym  pod hasłem „Przed wyborami samorządowymi”.  Głównym celem lekcji było kształtowanie postawy obywatela aktywnego oraz świadomego swoich praw i obowiązków.

W okresie poprzedzającym wybory samorządowe uczniowie  omawiali zasady i przebieg demokratycznych wyborów, zorganizowali prawdziwą kampanię wyborczą, a także przeprowadzili głosowanie. Pokazali, że wybory w państwie demokratycznym gwarantują obywatelom wolność słowa i głoszenia swoich poglądów. Przekonywali swoich kolegów o dużym znaczeniu wyborów samorządowych i o tym,  dlaczego warto brać w nich udział. Dzięki wyborom to obywatel decyduje o sprawach państwa.

Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością. Zajęcia były przykładem ciekawej i efektywnej pracy na lekcjach wos -u.

Pozostałe wpisy z tej kategorii